Archive

Archive for October, 2012

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (53)

October 31, 2012 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Kính gửi Thiên hoàng!
Xin ngài hãy bỏ ra một chút thời gian để đọc lá thư này của tôi-xin phép được giấu tên. Tôi là một người dân yêu nước và tôi muốn đưa ra một phần ý kiến của mình để bảo vệ độc lập dân tộc khỏi các nước phương Tây. Theo tôi, Nhật Bản cần mở cửa, cải cách đất nước theo mô hình phương Tây. Vì khi làm, các nước đế quốc phương Tây sẽ hài lòng hơn và cho đất nước thêm nhiều thời gian để cải cách đất nước. Khi đó, Nhật Bản, đồng thời sẽ có thêm thời gian để củng cố binh lực, vận động nhân dân để sẵn sàng có thể đánh trả các nước đế quốc. Theo tôi, đây là cách trì hoãn cho đất nước có thêm thời gian. Ngược lại, nếu Nhật Bản vẫn duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với các nước phương Tây thì Nhật Bản sẽ có nhiều khả năng bị đánh chiếm nhanh chóng, thậm chí là sẽ có một cuộc đấu tranh giữa Nhật Bản và các nước đồng minh phương Tây. Hiện thời, quân lực của Nhật Bản vẫn chưa đủ để có khả năng chống chọi với những vũ khí hiện đại của các nước khác. Với cách mở cửa, giao lưu, chúng ta cũng sẽ hội nhập với cách sống của nước khác, đồng thời dễ thương lượng hơn và học hỏi những cách chế tạo vũ khí của nhiều nước khác, tìm ra cái mạnh, cái yếu trong lực lượng phòng bị và nhân dân của các nước. Đặc biệt là địa hình. Khi đó, thậm chí ta có thể hòa hảo với một số nước mà không cần có bất kì một cuộc giao tranh đẫm máu nào và đưa Nhật Bản theo đà phát triển phương Tây. Trên đây chỉ là ý kiến nhỏ của một công dân yêu nước. Xin ngài-Thiên hoàng-hãy suy nghĩ thêm về ý kiến của tôi.
Kí tên
Một công dân yêu nước.
( BĐKN, nam, học sinh lớp 8).

Advertisements

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (52)

October 31, 2012 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm
Osaka, ngày 13/12/1867
Gửi: Tướng Saigo Takamori
Tôi là Xeho Nobitsuzahadosae, là một nông dân ở Osaka. Là một công dân nước Nhật, tôi luôn yêu dân tộc mình và lí do tôi viết thư cho ông cũng là để góp một phần ý kiến giúp bảo vệ độc lập dân tộc. Và tôi tin chắc, ý kiến của mình đúng! Xin ông hãy bỏ qua rào cản giữa một vị đại tướng và một người nông dân nghèo, hãy coi tôi và ông là bình đẳng, là những công dân yêu nước. Hãy đọc kế sách của tôi dưới con mắt đó. Tôi xin trình bày.
Như ông đã biết, nước Nhật trước áp lực ngày càng mạnh của các nước đế quốc phương Tây phải đứng trước hai sự lựa chọn:
1. Mở cửa, cải cách để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
Là một người Nhật, tôi biết đa số người Nhật đều muốn duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với các nước phương Tây vì họ nghĩ khi phương Tây tràn vào nước ta buôn bán với nước ta, tất nhiên nền văn hóa của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Phương Tây có những thu hút rất lớn và mãnh liệt bởi sự hiện đại và văn minh. Điều này có thể thu hút người dân, thậm chí có thể khiến chúng ta quên mất bản sắc văn hóa truyền thống nước mình. Suy nghĩ này cũng có ý đúng của nó. Nhưng ông hãy nghĩ lại, liệu việc duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với các nước phương Tây lại là một ý hay?
Hãy phân tích tình hình.
Các nước phương Tây đang cố gắng gây áp lực cho chúng ta. Ông biết, các nước đế quốc ở đó mạnh thế nào rồi đấy. Có những vũ khí hiện đại (đó là điều quan trọng nhất). Điều này khiến chúng trở nên rất mạnh. Còn ta Nhật Bản. Chúng ta chỉ có võ sĩ Nhật Bản. Tuy rằng võ sĩ là những người rất giỏi. Nhưng ông hãy tưởng tượng xem: Võ sĩ đấu với máy móc, vũ khí.
Tôi dám chắc 99% là máy móc và vũ khí sẽ thắng. Đó là điều tất yếu! Vậy thì nếu nước ta định cự tuyệt với các nước phương Tây thì không chắc là có thể giữ được nền độc lập đâu. Họ sẽ lấy cớ để đánh chiếm nước ta bất cứ lúc nào. Và đương nhiên, thắng lợi thuộc về họ. Và đây không chỉ là hậu quả duy nhất nếu ta cứ duy trì chính sách hiện thời này, nghĩa là không giao lưu với nước ngoài thì ta cũng không thể phát triển được. Thế giới luôn phát triển rất nhanh. Nếu ta không bắt kịp, đứng yên tại chỗ, chúng ta sẽ bị tụt lùi so với thế giới. Nước ta sẽ trở nên nghèo khó giống như Trung Quốc đã đóng cửa không giao lưu với các nước phương Tây, họ thảm hại thế nào? Nhân dân sẽ là những người gánh chịu hậu quả này nhiều nhất. Và, tôi không muốn vậy bởi tôi là một nông dân-đại diện cho nhân dân Nhật Bản.
Sau khi phân tích về chính sách này, ông thấy đấy, đó là chính sách ta không nên chọn. Hãy nghĩ đến kế sách: mở cửa, cải cách để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây. Khi chúng ta mở cửa, cải cách để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây. Điều này đồng nghĩa với việc các nước phương Tây sẽ không có cái cớ để xâm chiếm nước ta. Không chỉ vậy, việc lưu thông này sẽ giúp chúng ta phát triển nhanh hơn và tất nhiên, việc bắt kịp xu hướng thế giới và trở nên giàu có là điều tất yếu. Còn về việc văn hóa nước ta bị ảnh hưởng, chúng ta có thể giải quyết. Người Nhật Bản có thể trở nên mạnh mẽ, chúng ta có thể cưỡng lại những sự thu hút đó và giữ được truyền thống nước Nhật. Ở đây, xin ông hiểu rõ ý tôi: chúng ta có thể tiếp thu những cái tốt của các nước phương Tây, phù hợp theo điều kiện và hoàn cảnh, truyền thống của dân tộc ta. Không nên tiếp thu một cách không chọn lọc. Tôi hiểu người Nhật đủ thông minh để hiểu và tiếp thu một cách có chọn lọc. Vì vậy, tôi chọn kế sách này và tôi mong ông đồng tình với ý kiến của tôi. Còn về việc ông sợ người Nhật sẽ phản đối. Dễ thôi! Ông có thể tuyên truyền và giải thích cho họ hiểu. Với trí thông minh của người Nhật, họ sẽ hiểu ra và sẽ ủng hộ ông nhiệt tình. Thôi! Hãy tin tôi đi!
Chân thành cảm ơn ông vì đã đọc bức thư của tôi!
Người viết
Xeho Nobitsu zahadosae.
( PPT, nữ, học sinh lớp 8).

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (51)

October 30, 2012 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Ngày 18/10/1869
Em gái à!!
Đợt này em có khỏe không? Bố mẹ thế nào? Còn phải làm việc khổ cực để kiếm tiền nuôi anh ăn học bên này nữa không? Cả nhà ăn có đủ no không? Anh ở ngoài rất tốt. Ở đây tuy không phải nộp tiền ăn nhưng anh vẫn nhớ nhà lắm!!! Vài ba tuần nữa anh về nhà, nghe thấy các đài báo nói rằng, những nước ở phương Tây muốn đất nước của chúng ta mở cửa để buôn bán. Anh thấy chúng ta nên nghe lời họ, phiền em gửi lên vua cho anh mấy điểm sau:
– Nếu chúng ta mở cửa để các nước phương Tây vào buôn bán thì chúng sẽ cải cách cho đất nước phát triển hơn và rồi từ đó chúng ta sẽ không phải sống trong một đất nước hèn yếu, khổ sở như thế nào.
– Được học theo kiểu phương Tây, chúng ta sẽ được nâng cao tầm hiểu biết, làm người có ích cho đất nước.
– Xây dựng các cơ sở hạ tầng, cầu cống…
Nhưng trong cái hay cũng có cái dở rằng nếu chúng ta quá phụ thuộc vào những người phương Tây thì rất có thể đất nước của ta sẽ bị cai trị bởi họ. Anh nghĩ rằng chúng ta nên thương lượng với họ và chỉ để áp dụng vào một số chỗ mà chúng ta đang yếu như quân đội.. . Vì thế em hãy viết một bức thư gửi lên vua rằng hãy cho các nước phương Tây vào để buôn bán nhưng đừng quá phụ thuộc vào họ cũng như áp dụng vào huấn luyện, tổ chức, học về khoa học kĩ thuật.
Gửi thư lại cho anh nhé!
Anh của em
Samaroa Kenta.
(NTA, nữ, học sinh lớp 8).

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (50)

October 30, 2012 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Kính gửi ông Saigo Takamori
Tôi là Suzuki Zirokichi, một học sinh đang trọ ở Tokyo
Tôi và bố mẹ vốn sống ở Kyoto. Ngày ngày nhìn bố mẹ làm việc vất vả, tôi thầm nghĩ “Ước gì có một loại máy móc có thể làm thay đổi số phận người nông dân, giúp Nhật Bản có một nền công nghiệp bậc nhất thế giới”. Nhưng phải chăng ta đã quá lạc hậu hay không khi nhìn sang các nước phương Tây. Thấy người nông dân được làm việc trên những cỗ máy hiện đại, tôi nghĩ giá như có một ngày Nhật Bản được hiện đại hóa như các nước đế quốc đó. Và phải đó, ông Saigo, một ngày người nông dân ở Nhật Bản làm từ sáng đến tối cũng không bằng những người nông dân phương Tây và máy móc hiện đại làm việc trong một giờ. Đã đến lúc phải cải cách rồi, ông Saigo Takamori.
Như ông đã biết, tôi là một học sinh nghèo lên Tokyo học. Tuy nhà nghèo nhưng tôi đã cố gắng phấn đấu học tập và gần như đứng đầu Kyoto. Nhưng ông hãy thử nhìn mà xem, trong bối cảnh quá lạc hậu của Nhật Bản đương thời, những con người như tôi có thể làm gì cơ chứ. Bị bó hẹp trong Nhật Bản lạc hậu, cổ hủ, tôi mong muốn sẽ có một ngày mình được du học sang các nước phương Tây đẻ rồi có một ngày quay về cứu Nhật Bản. Mở cửa để cho phương Tây vào làm ăn, buôn bán ở nước ta thì có gì sai trái? Mặt khác, ta còn được giao lưu, tiếp cận với những cỗ máy, máy móc hiện đại bậc nhất hiện giờ, từ đó giúp Nhật Bản hiện đại hóa theo mô hình phương Tây.
Vẫn biết Nhật Bản là một trong những nước có nền kinh tế và quân sự vào bậc nhất châu Á. Nhưng đừng lầm tưởng, ông Saigo Takamori ạ! Đối với các nước phương Tây thì chúng ta thật chẳng là gì so với những khẩu pháo, chiến hạm của phương Tây. Vì vậy ta nên giao lưu với phương Tây để biến chúng ta từ miếng mồi ngon của các nước đế quốc thành những nước liên kết với nhau, đưa Nhật Bản sánh vai cùng các nước hiện đại và có nền kinh tế bậc nhất thế giới.
Tôi chỉ là một học sinh lên Tokyo học nên lời nói của tôi ông có thể không nghe. Nhưng hãy nhớ với tôi chỉ một điều thôi, ông Saigo- đã đến lúc xóa bỏ những cổ tục rồi, đã đến lúc biến Nhật Bản thành một nước đế quốc hàng đầu thế giới.
Tái bút: Tôi và người dân Nhật Bản luôn tin ở ông nên hãy đưa ra những cải cách thật hợp lí và đúng đắn.
Công dân của một Nhật Bản hiện đại
Suzuki Zirokichi.
(NDVH, nam, học sinh lớp 8).

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (49)

October 30, 2012 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Trong bối cảnh và thời điểm như bây giờ, tôi-Thiên hoàng Minh Trị dưới áp lực của các nước phương Tây (đế quốc), Nhật Bản phải lựa chọn mở cửa để các nước phương Tây vào buôn bán và xây dựng đất nước theo mô hình như của họ nhằm bảo vệ dân tộc. Thứ hai là duy trì chính sách hiện thời và cự tuyệt giao lưu buôn bán với các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
Bây giờ hãy mở cửa để cho họ vào. Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc cải cách quy mô lớn. Về kinh tế, về xã hội, chính trị và về quân sự. Những cải cách này có thể đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Về kinh tế cần phải thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến lạc hậu, tăng cường phát triển chủ nghĩa tư bản ở các vùng nông thôn, xây dựng, cải tạo các cơ sở hạ tầng, cầu cống, đường bộ, đường sắt và phục vụ cho việc giao thông liên lạc. Về mặt chính trị-xã hội: bãi bỏ chế độ nông nô và đưa các quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm các chính quyền, thực hiện các chính sách giáo dục, chú trọng về lĩnh vực khoa học, đời sống và kĩ thuật, cử nhân tài đi du học ở các nước phương Tây. Về quân sự: chúng ta cần có được sự tổ chức, huấn luyện theo các mô hình quân đội phương Tây. Các loại nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu và chế tạo vũ khí cần được chú trọng.
Đó là các cải cách mà tôi nghĩ là bây giờ-thời điểm để Nhật Bản có một bước ngoặt mới, một bước phát triển theo mô hình các nước phương Tây vì chúng ta cần phải phát triển vùng lên và có được những công ty độc quyền như Mitsubishi để tạo đà trên con đường đi tới thành công.
(NTL, nam, học sinh lớp 8).

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (48)

October 30, 2012 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Ngày tháng năm
Gửi cậu con trai yêu quý!
Đã lâu rồi mẹ không viết thư cho con do tình hình bệnh tật của mẹ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cậu con trai mà hai mươi năm trời được bà mẹ già nuôi nấng là một trong những niềm vinh dự nhất của Nhật Bản được sang phương Tây du học, lòng mẹ lại thấy vui. Ở bên đó con sống thế nào, có được chăm sóc chu đáo cẩn thận không? Mẹ thì vẫn thế, chỉ có điều anh con phải đi quân đội, quanh đi quẩn lại ngôi nhà trống trải.
Mẹ mong con sẽ được về nước sớm. Không chỉ có mẹ mà cả nước Nhật cũng đang trông chờ những người như con về. Bởi tình hình nước Nhật cam go quá! Người dân nơi đây không biết sống chết ra sao. Tuy không được học hỏi gì nhiều nhưng mẹ biết bên ý họ hiện đại thế nào! Từ quần áo, cách ứng xử cho đến chính trị ở bên đấy hơn hẳn nước ta. Mẹ mong con sống ba năm bên đấy cũng đã học hỏi được phần nào, con sẽ là một phần quan trọng góp vào sự phát triển của Nhật Bản sau này. Hôm trước mẹ có nghe mọi người truyền nhau rằng nước Nhật có ý định mở cửa, cải cách để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. Có nhiều người phản đối nhưng đối với mẹ đây là kế sách đúng. Tuy rằng như vậy, ta sẽ mất đi những truyền thống đẹp đẽ vốn có mà cha ông để lại nhưng sẽ giúp nước Nhật cải thiện tình hình hơn. Có thể một ngày nào đó nước Nhật sẽ sẵn sàng đánh chiếm được các nước lớn hơn như Trung Quốc hoặc đất nước Nga giàu tài nguyên. Đó sẽ là một tương lai gần nếu như con đem tri thức của mình về giúp đỡ Nhật Bản. Bên phương Tây qui mô lớn thế nào thì nước Nhật ta chắc chắn thế. Bởi con người ta là những người thông minh, vượt trội hơn nhiều các nước khác.
Có lẽ thư đã dài, mẹ dừng bút tại đây. Nếu nhận được thư con hãy viết thư giải lại cho mẹ, con nhé!
Bà mẹ già
Yukichi Hizuko

(TNQ, nữ, học sinh lớp 8)

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (47)

October 29, 2012 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm
NHẬT BÁO
Ý kiến của ông Honda Mitsubishi Yamaha về tình hình hiện nay của nước Nhật.
(Trích nguyên văn)
Nhật Bản ngày 26/7/1890
Kính gửi những người dân nước Nhật, những người đồng chí thân mến!
Nước Nhật của chúng ta đang hứng chịu sức ép của các nước phương Tây đòi mở cửa để vào lãnh thổ ta buôn bán. Nước ta chỉ có hai lựa chọn duy nhất: mở cửa hoặc đóng cửa khiêu khích, hòa bình hay chiến tranh. Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên mở cửa và đồng thời tiến hành cải cách đất nước nhằm bảo vệ độc lập và tính mạng chúng ta.
Đất nước Nhật chỉ là một đất nước có diện tích nhỏ bé, lại bao phủ bởi đại dương, liên lạc với các nước khác khó khăn, bởi vậy phải tìm mọi cách để ngăn chặn chiến tranh. Chiến tranh sẽ không chỉ cướp đi mạng sống của hàng triệu người Nhật mà còn cướp đi tất cả những gì của những người còn lại. Không những mang lại những thương đau, tổn thất không thể tránh khỏi, chiến tranh với các đế quốc sẽ làm tê liệt nền kinh tế, phá hỏng truyền thống của ta. Kiếm của ta không đọ được súng của họ. Võ sĩ của ta không đánh lại được thủy quân Tây, nước Nhật ắt sẽ bại trận. Do đó, để bảo vệ thành quả của ông cha ta đã xây dựng, phải làm mọi cách để tránh xa chiến tranh.
Thêm vào đó, đất nước Nhật vẫn còn theo chế độ phong kiến, đã lạc lõng so với các nước tư bản lớn. Đặc biệt, nước Nhật chỉ là một nước nhỏ, thường xuyên phải hứng chịu thiên tai từ biển, vì vậy mà phải phát triển tốt tất cả các mặt của đời sống mới có thể giảm bớt tổn thất. Mở cửa cho các đế quốc vào buôn bán là cơ hội để ta phát triển hơn, học hỏi được nhiều sự tiến bộ của họ và từ những lỗi họ đã mắc phải. Do đó mở cửa cho các nước vào buôn bán là có lợi cho ta.
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, tuy cởi mở hơn với các nước là tốt nhưng ta vẫn phải đề phòng những rủi ro có thể xảy ra. Một bộ phận tư sản các nước đế quốc trên đất Nhật có thể dụ dỗ, lôi kéo người dân Nhật chống lại chính đất nước mình, hay phá hủy nền văn hóa rực rỡ của nước Nhật hay bóc lột người Nhật. Để phòng tránh những điều đó, tôi đề nghị thành lập một bộ phận để quản lý những tư sản nước ngoài vào Nhật buôn bán, đồng thời luôn đề phòng, cảnh giác với họ.
Trên đây là những ý kiến của tôi, tất cả những gì tôi nghĩ là tốt cho nước Nhật mới!

(PNH, học sinh lớp 8).

%d bloggers like this: