Archive

Archive for May, 2013

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (20)

May 31, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

Bài Làm

 

Muôn tâu thánh thượng!

Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, thần thấy trong lòng vô cùng đau xót. Nhìn người Tây phương ngang ngược, lộng quyền vơ vét nước ta mà mồm vẫn không ngừng nói là “bình đẳng, tự do và dân quyền” cho người dân, lòng thần vô cùng căm phẫn. Thần thấy vừa qua, Nguyễn Trường Tộ có gửi lên cho triều đình 30 bản điều trần bàn về các vấn đề khác nhau, thần thấy thật khâm phục.

30 bản, mỗi bản là một vấn đề vô cùng thiết yếu, chứng tỏ Nguyễn Trường Tộ là người có tầm nhìn xa và hiểu biết rộng. Về chính trị, nội chính, võ bị…. Nguyễn Trường Tộ đều tỏ ra là một người sắc sảo và nhạy bén trong các vấn đề trên. Tuy vậy, nhược điểm của Nguyễn Trường Tộ ở đây là chưa hướng tới dân. Dân là đối tượng mà triều đình nhắm tới, là nơi mà triều đình thực hiện cải cách. Dân phải là đối tượng được ưu tiên hàng đầu, vậy mà Nguyễn Trường Tộ vẫn chưa thực hiện được cải cách nào.

Thứ hai, Nguyễn Trường Tộ là phiên dịch, liệu chúng ta có thể tin tưởng ông ấy không? Với 30 bản điều trần trên, thần tuy không tin tưởng Tộ lắm, nhưng vẫn phải tấu với Hoàng thượng rằng:

Về chính trị:

+ Nguyễn Trường Tộ trình bày những chiến lược cơ bản, về những thế lớn phân và hợp trong thiên hạ và đề xuất “Kế ly gián giữa Anh và Pháp”. Không hề ảo tưởng về dã tâm của thực dân Pháp, nhưng ông rất sáng suốt chủ trương tạm hòa hoãn với Pháp, gợi ý cho Hoàng thượng về lợi ích của việc “mở rộng quan hệ với Pháp và các nước khác”.

Về nội chính:

+ Ông đề nghị triều đình tinh giản bộ máy chính quyền để đỡ hao tốn công quỹ, xác định rõ chức năng công việc của từng loại quan lại để khỏi phải có rất nhiều người ăn lương mà không biết làm gì. Mặt khác, nên có chính sách đối với những nho sinh để họ không thể dựa vào chữ nghĩa trốn tránh nghĩa vụ nước nhà.

Về tài chính:

+ Ông đề nghị sắp đặt lại hệ thống thuế khóa cho thật công bằng và hợp lý. Ngoài ra, còn phải khuyến khích nàh giàu bỏ tiền ra cho vay và vay tiền nước ngoài.

 

Còn rất nhiều lĩnh vực khác, tuy vậy thần chỉ xin tấu lại một số ý kiến trên. Nếu Hoàng thượng muốn biết thêm xin hãy cho gọi thần.

Kính tâu Thánh thượng.

 

(NHL, nữ, học sinh lớp 8)

Advertisements

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (19)

May 31, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

 

Tâu bệ hạ!

Có thể sau khi đọc bản tấu này, Bệ hạ sẽ thấy không vừa lòng vì nó trái ngược với những chính sách đương thời của Người, nhưng xin Bệ hạ hãy ngẫm lại những điều thần nói vì sự an nguy của nước nhà.

 

Bẩm hoàng thượng!

Thời gian gần đây thần ăn không ngon, ngày đêm phải trằn trọc suy nghĩ làm sao để đưa nước nhà thoát khỏi cảnh ngộ “ngàn cân treo sợi tóc” như hiện nay. Các văn võ ba quan trong triều đã đưa ra rất nhiều chính sách để cải cách đất nước nhưng Bệ hạ không hề xem và phê duyệt. Thần tự hỏi vì sao Người lại suy nghĩ bảo thủ đến như vậy, vì một khi đất nước không có cải cách, đất nước ấy chỉ mãi ở trong cái vỏ bọc của mình mà không hề biết đến bất kì sự văn minh tiến bộ nào.

Thần biết Bệ hạ đã ra lệnh cho thần hủy tất cả các bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ-con số đã lên đến 30 bản, nhưng khi đọc và ngẫm nghĩ lại thần thấy những  bản điều trần đó thực sự rất hợp lý. Thần sẽ lần lượt phân tích cho Bệ hạ thấy rõ.

 

Về chính trị: Nguyễn Trường tộ trình bày những chiến lược cơ bản và đề xuất kế ly gián giữa Anh và Pháp. Ông cũng không hề ảo tưởng về dã tâm xâm lược của Pháp những vẫn thực sự cần mở rộng quan hệ với Pháp. Thần rất đồng tình với những cải cách đó bởi nếu ta cứ khư khư giữ chính sách “bế quan tỏa cảng”  thì sẽ không thể tiếp cận văn minh của các nước phương Tây. Hơn thế nữa, thần cũng được biết vào thời gian này nước Nhật cũng đã có chiến lược mở rộng quan hệ với các nước, họ đã tránh được chiến tranh và đang trên đà phát triển.

Về nội chính: những điều Nguyễn Trường Tộ đã nêu thật sự hợp lý. Thần cũng xin bệ hạ hãy mau chóng thực hiện các chính sách trên để quan lại không ỷ thế ăn bớt của dân, những viên chức phải biết làm ra đồng tiền bằng chính công sức của mình.

 

Về mặt kinh tế: phát triển công thương nghiệp sẽ làm cho dân giàu nước thịnh, khai hoang, bảo vệ rừng để phát triển kinh tế và tạo việc làm cho nhân dân, tu bổ đường bộ và đường thủy để nền kinh tế các nước có thể giao thông dễ dàng. Mong bệ hạ hãy chú ý về vấn đề trên.

 

Người xưa đã có câu: “Nhân tài là nguyên khí quốc gia”. Vậy nên việc giáo dục phải được đặt lên hàng đầu, việc thi cử phải thanh liêm, chính trực để tìm ra người giỏi giúp ích cho nước nhà.

 

Bệ hạ hãy nghe theo bản tấu của Nguyễn Trường Tộ, mềm mỏng với Anh và Pháp, lợi dụng mâu thuẫn để tìm ra lợi cho mình.

 

Bệ hạ hãy tổ chức lại đội ngũ, sửa sang lại quân đội để sẵn sàng chiến đấu với bất kì cường quốc nào. Việc quân sự cũng là nòng cốt chủ yếu của quốc gia.

Đó là những ý kiến của thần về việc phát triển đất nước. Không có gì là không thể. Bệ hạ hãy mau suy nghĩ kĩ càng để đưa ra những giải pháp chính đáng

(LHA, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (18)

May 31, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

BÀI LÀM

 

Kính gửi vua Tự Đức!

Muôn tâu bệ hạ, hiện nay, tình cảnh nước ta đang vô cùng nguy khốn. Triều đình ta lại đang thực hiện những chính sách vô cùng lạc hậu: bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương đang dần trở nên mục ruỗng; nông nghiệp, thương nghiệp và thủ công nghiệp bị đình trệ; tài chính cạn kiệt; đời sống nhân dân khó khăn, khổ cực… Đất nước ta rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Quân Pháp vẫn đang lăm le ngoài bờ cõi, liên tục tấn công nước ta. Nếu cứ với tính trạng như thế này, việc nước ta rơi vào tay Pháp chỉ là chuyện một sớm một chiều. Và thần nghĩ, với hoàn cảnh này, cải cách là một biện pháp tốt, có thể giúp ta phục hồi đất nước.

Từ năm 1863, Nguyễn Trường Tộ rất đều đặn gửi lên bệ hạ các điều trần đề nghị cải cách. Theo thần, Nguyễn Trường Tộ là con người đa tài, ông ta làm nhà văn, kiến trúc sư, nhà viên dịch… và đặc biệt ông ta đã có thời gian học tập bên nước ngoài, có thể tiếp thu rất nhiều tư tưởng tiến bộ của các nước khác, sẽ giúp ích rất nhiều nếu chúng ta biết trọng dụng ông ta. Đọc qua các bản điều trần, thần thấy ông ta là người có nhận thức, hành động tiến bộ hơn hẳn so với người thường. Chúng ta nên xem xét và làm theo các điều trần của ông ta. Việc ấy sẽ giúp chúng ta rất nhiều.

Các điều trần của Nguyễn Trường Tộ đã nêu lên các vấn đề khó khăn mà chúng ta đang gặp phải như chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, giáo dục…

Các ý kiến của ông ta cũng rất hợp lý. Ví dụ như về chính trị, ông ta đã bày ra những chiến lược cơ bản. Nguyễn Trường Tộ đã rất sáng suốt khi giúp ta tạm hòa hoãn với Pháp, gợi ý về lợi ích lớn của việc “Mở rộng quan hệ với Pháp và các nước khác” (năm 1871). Ông đã đề nghị tinh giản bộ máy chính quyền để đỡ hao tổn công quỹ, nêu chính sách rõ ràng về việc quản lý, phân công quan lại, tránh trường hợp ngồi không ăn lương, trốn tránh trách nhiệm. Với các nho sinh, đội ngũ viên chức cũng có những chính sách tiến bộ. Thần thấy ý kiến của ông ta cũng rất hay, rất sáng suốt.

Về ngoại giao, thần nghĩ ý kiến của Nguyễn Trường Tộ sẽ giúp ta cứu đất nước mình khỏi tay Pháp. Ông cho rằng trước hết ta phải mềm mỏng với Pháp, mở rộng quan hệ ngoại giao với Anh, Tây Ban Nha…, phải biết lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước này để có lợi cho mình. Đây là kế ly gián vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra ta cũng phải cải tu võ bị, tăng chất lượng quân đội, chuẩn bị sẵn sàng phòng khi chiến tranh nổ ra.

Không chỉ đối phó với Pháp, ông còn đề cập đến việc phát triển giúp nước ta thoát khỏi khủng hoảng. Ta phải chấn hưng nông, công thương nghiệp, tổ chức khai hoang, bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên một cách hợp lý…

Các đề nghị cải cách của ông đều sáng suốt, hợp lý. Thần nghĩ bệ hạ nên xem xét lại.

Trên đây là ý kiến của thần, kính mong bệ hạ giám xét!

(TTMC, nữ, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (17)

May 30, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

BÀI LÀM

Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

Đêm 1871

Vi thần tài nhỏ dâng ngài bản tấu trình

Hiện nay tình trạng đất nước ngày một nguy khốn. Xét thấy trong đất nước ngài hầu như chỉ toàn bọn nịnh thần, một bọn xu nịnh, ngu dốt, hám danh, hám lợi. Vi thần nói điều này ra, mong hoàng thượng tha thứ. Trước tình huống này, vi thần xin kính dâng ngài một người có tài nhìn xa trông rộng, một người có đủ tài để ngăn chặn nước Pháp xâm lược. Vi thần không hề nói quá với ngài, nếu như ngài làm những gì người ấy muốn thì đất nước ngài sẽ trở thành một đế chế vững mạnh nhất từ trước đến nay. Sở dĩ bản tấu này đến tay ngài muộn như vậy là do bọn hoạn quan trong triều ngăn cản thần không cho gửi bản tấu này lên. Vì vậy thần phải gửi lại bản tấu này vào đêm nay tránh bọn chúng nghi ngờ. Xin hãy giáng chức chúng nó ngay.

Vi thần xin dâng ngài 30 bản tấu của người mà thần nói, Nguyễn Trường Tộ, người này mong muốn chúng ta  hãy tạm hòa với Pháp, mở cửa giao thương như người Nhật đã từng làm trước đây. Vi thần nghĩ có lẽ hoàng thượng khó mà nghe theo vì người ấy đã từng làm cho Pháp. Vi thần thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ tức rằng chưa có cách gì phát triển nước non, dẫu cho trăm xác này bị hoạn quan sỉ nhục, nghìn xác này phơi ngoài chiến trận, thần cũng cam lòng! Kính mong ngài hãy xem xét, mở cửa giao thương với nước Pháp. Thần vô cùng cảm tạ hoàng thượng đã dành chút thời gian vàng ngọc để đọc lá thư này!

Hoàng thượng vạn tuế

(CTC, nam, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (16)

May 29, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

BÀI LÀM

Huế, ngày… tháng….năm…

Tấu gửi bệ hạ!

Thần là Trần Tiễn Thành-một quan võ dưới triều của ngài, vô vàn biết ơn ơn đức của ngài cũng như triều đình. Cách đây khoảng vài ngày, thần đã nhận được bản điều trần từ Nguyễn Trường Tộ. Nhân đó, thần cũng có đọc lại những bản điều trần mà hắn ta tấu dâng lên ngài. Sau nhiều ngày suy ngẫm, thần đã có thể tóm lược lại 30 bản điều trần của hắn theo những vấn đề chính sau:

Về chính trị: hắn trình bày những chiến lược cơ bản như những thế lớn phân và hợp trong thiên hạ-tự bản thân thần thấy điều này được thể hiện rõ trong “Thiên hạ phân hợp đại thế luận”. Thần xin bạo gan nói lên suy nghĩ bấy lâu: “có được muôn dân trong nước thì mới còn sức đi đánh giặc ngoài”. Nay nước ta dân chúng còn đói khổ, ăn chưa no, vậy cớ chi không thử dùng những thứ được gọi là “chiến lược cơ bản” ấy mà yên dân, dẹp loạn! Không chỉ vậy, hắn còn đề xuất “kế ly gián giữa Anh và Pháp”. Thiết nghĩ, hắn quả thực là một người sáng suốt khi đã khai thông cho chính bản thân thần về những dã tâm của lũ thực dân. Vậy tại sao ta lại không tạm hoãn với chúng mà thay vào đó là mở rộng quan hệ ngoại giao, vừa lợi cho đôi bên-không phải chịu cảnh thương vong, tan tác của chiến trận, cũng như mở mang trí tóc, phát triển kinh tế đem lại cuộc sống đầy đủ, ấm no cho chính những con dân thân yêu của ngài?!.

Thứ hai, về kinh tế, trong bản điều trần của hắn cũng có nhắc đến những vấn đề và giải pháp sau: chấn hưng nông, công, thương nghiệp để làm cho dân giàu nước thịnh bằng những hành động cụ thể: tổ chức khai hoang, bảo vệ rừng, thành lập các đoàn tàu buôn đem nông sản đi bán, khai thác mỏ. Âu đó cũng là những phát triển hiển nhiên mà các nước Tây Âu đều có. Bệ hạ đừng nên chỉ nghe theo ý kiến của lũ nịnh thần mà quên đi vị trí thực tại của nước Việt ta. Sao ta lại không tự tay vén tấm vải đen đang che mắt mà nhìn ra thế giới bên ngoài?

Thứ ba về vấn đề học thuật: Từ xưa cha ông ta đã có câu : “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Có hiền tài trung quân với nước thì nước yếu đến mấy cũng thành được cường quốc. Trước đây, thần luôn coi khinh những ý kiến bị cho là “ảo tưởng”, “thiếu thực tế” của Nguyễn Trường Tộ. Nhưng nay, trong bản điều trần của hắn có nói rõ: hắn đề nghị cải cách việc học, việc thi để chọn nhân tài hữu ích. Ta không nên tiếp tục theo lôi học máy móc của Trung Hoa: “Con vua thì lại làm vua/con sãi ở chù tlaij quét lá đa” . Thần không có ý phạm thượng đến ngài nhưng thiết mong vì  sự phát triển lâu dài của đất nước mà hãy thử một lần để mắt tới những bản điều trần ấy xem sao.

Ngoài ba vấn đề nổi cộm ra, hắn còn dâng tấu lên nhiều bản điều trần về:

– Ngoại giao

– Võ bị

– Tài chính

– Nội chính

Có thể bệ hạ nghi ngờ hắn vì từng phiên dịch viên Pháp  quan Pháp.Nhưng tại sao ngài lại không thử tin vào những lời của kẻ duy nhất từng được ra nước ngoài, được chứng kiến những trò khoa học  học tân tiến của lũ người Tây Âu. Làm chính trị cũng như chơi cờ, đi một nước cờ tốt là lợi cho trăm họ. đi một nước sai lầm chính là hại cho muôn dân. Nếu ngài không tin hắn tới cùng, xin ngày hãy phái phái đoàn sang xứ người để chứng thực những điều ấy! Nếu quả thực đó là thật thì mong ngài biết để tâm với chút ý kiến hèn mọn của lão. Mong ước cuối cùng cũng chỉ là mong cho đất nước được thái bình, thịnh vượng, nhân dân trăm học luôn ấm no, hạnh phúc.

(LMH, nữ, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (15)

May 29, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

BÀI LÀM

Kính gửi: Tự Đức hoàng đế

Thần tên Trương Tam Phong hiện đang giữ chức Tả thị lang Bộ Hình. Tổ tiên thần ngày xưa đã từng định cư nơi rừng núi Võ Đang hiểm trở, theo học phái Võ Đang lừng danh. Nhưng thời thế loạn lạc, cướp bóc khắp nơi, công thêm việc bọn Nguyên Mông sang xâm lược nên người nhà thần đã sang Đại Nam để định cư. Gặp phải thời thế nên thần có cơ may vào làm quan ở trong triều. Không may thời thế nước ta đang nguy khốn vô cùng. Thần viết những lời sau để tâu bày cảm nghĩ và góc nhìn của thần về việc ông Nguyễn Trường Tộ. Theo thần Nguyễn Trường Tộ là một người có học vấn tuy không cao nhưng tính thực tế của ông ta thì ít người sánh bằng, ông ta đã từng đi Tây, đã từng có cơ hội để tiếp cận với nền văn minh của Pháp, nhân dân Pháp. Ông ta hiểu rõ nền kinh tế của các nước tư sản phát triển kinh khủng như thế nào, hơn nữa ông ta đã từng nhìn thấy những điều hết sức phi thường mà người Nam chúng ta không thể tin nổi. Tóm lại, theo như ý nghĩ của hạ thần Nguyễn Trường Tộ có hiểu biết rất rõ về các mặt mạnh của các nước phương Tây. Ông ta biết chúng ta thua họ ở điểm nào. Thần đã xem qua 30 bản điều trần ông ta viết, thần thấy ông ta phân tích rất có lý, nước Việt ta có khả năng để làm. Ông ta đề nghị cải cách rất nhiều mặt như giáo dục, khoa học, kĩ thuật…Theo ý Nguyễn Trường Tộ, ông ta nói giáo dục là quan trọng hàng đầu. Điều này rất đúng ý của thần. Hiện nay nước ta đang bị Pháp cai trị theo chính sách ngu dân, tức là hạn chế giáo dục, khuyến khích các tệ nạn như là ma túy, mại dâm. Mục đích của chúng rất thâm độc. Chúng muốn đẩy nhân dân ta vào bóng tối với sự cực khổ, lầm than. Chúng muốn tách văn hóa cao đẹp của con người ra khỏi nhân dân ta. Mục đích của chúng là thôn tính nước ta. Nhưng muốn chiến thắng Pháp chúng ta phải ngăn không cho chúng đẩy nhân dân ta xuống vực sâu bằng cách giáo dục cho nhân dân ta. Đó là cách tốt nhất để chống Pháp. Một khi người dân ta được giáo dục, họ sẽ có kiến thức, văn hóa, họ sẽ biết cách làm ra những thứ để chống Pháp, lúc đấy nước ta sẽ mạnh như Pháp. Về những thứ mà bệ hạ nghĩ là viển vông, theo thần đó là sự thật. Thần chỉ đóng góp ý của mình vào mặt thiết yếu nhất là giáo dục! Vì giáo dục là nguồn gốc của tất cả. Đất nước có nền giáo dục hùng mạnh là đất nước hùng mạnh.

Thần xin hết!

(NHN, nam, học sinh lớp 8 )

Quy tắc kiểm định sách giáo khoa của Nhật Bản (Quy định của Bộ giáo dục ngày 4/4/1989)

May 28, 2013 Leave a comment

Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản chuyển từ chế độ sách giáo khoa quốc định (cả nước dùng chung một bộ SGK do nhà nước biên soạn, phát hành) sang chế độ sách giáo khoa kiểm định (các nhà xuất bản tư nhân được tham gia biên soạn SGK và đăng kí kiểm định với Bộ giáo dục. Nếu cuốn sách đăng kí được Hội đồng của Bộ duyệt nó sẽ được công nhận là SGK). Dưới đây xin giới thiệu với các bạn toàn văn quy định của Bộ giáo dục Nhật Bản ban hành ngày 4/4/1989 (quy định mới nhất) về thủ tục, quy trình kiểm định sách giáo khoa.

 

Chương 1. Quy tắc chung

Nội dung

Điều 1 Các nội dung cần thiết liên quan đến kiểm định sách giáo khoa được quy định tại khoản 1 điều 34 Luật giáo dục trường học (Điều luật số 26 năm Showa 22) (bao gồm cả trường hợp vận dụng điểu 49, 62, khoản 1 điều 60 của cùng bộ luật này) đều tuân theo quy định của chỉ thị này.

(Sách giáo khoa)

Điều 2 “Sách giáo khoa” trong chỉ thị này chỉ các sách được biên soạn với tư cách là sách giáo khoa dùng cho học sinh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường giáo dục đặc biệt cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

(Tiêu chuẩn kiểm định)

Điều 3 Tiêu chuẩn kiểm định  sách giáo khoa tuân theo tiêu chuẩn kiểm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ giáo dục công bố.

Chương 2. Thủ tục kiểm định

 (Đăng kí kiểm định)

Điều 4 Tác giả sách giáo khoa hay nhà phát hành có thể đăng kí kiểm định với Bộ trưởng Bộ giáo dục.
2 Danh mục các sách có thể đăng kí kiểm định, năm có thể đăng kí kiểm định và thời hạn đăng kí kiểm định do Bộ trưởng bộ giáo dục công bố.
Điều 5 Người muối tiến hành đăng kí kiểm định như ở mục 1 điều 4 phải gửi Đơn đăng kí kiểm định theo mẫu số 1, sách đăng kí kiểm định và phí kiểm định được quy định tại điều 12 tới Bộ trưởng Bộ giáo dục.
2 Tóm tắt về việc biên soạn sách giáo khoa và số bản để kiểm định ở mục trước do Bộ trưởng Bộ giáo dục quy định.
Điều 6  (lược bỏ)

 (Thẩm tra sách giáo khoa đăng kí kiểm định)

Điều 7 Bộ trưởng Bộ giáo dục sẽ quyết định việc kiểm định, quyết định sách đó đủ hay  không đủ tư cách là sách giáo khoa và gửi thông báo tới người đăng ký. Tuy nhiên đối với trường hợp được tái kiểm định sau khi sửa chữa cần thiết thì Bộ trưởng bảo lưu quyết định và chuyển tới người đăng kí ý kiến kiểm định.

 (Thông báo trước lý do không đạt và lắng nghe phản biện)

Điều 8 Bộ trưởng Bộ giáo dục khi quyết định sách đăng kí không đạt (trừ quyết định theo quy định tại mục 3 và 4) thì cần phải thông báo trước tới người đăng ký lý do không đạt.
2 Người tiếp nhận thông báo ở mục trên trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo có thể đưa ý kiến phản biện theo mẫu số 2  lên Bộ trưởng Bộ giáo dục.
3 Khi không có văn bản ý kiến phản biện ở mục trên, Bộ trưởng Bộ giáo dục sẽ quyết định sách đó là không đạt.
4 Khi có văn bản phản biện ở mục 2, Bộ trưởng Bộ giáo dục sẽ xem xét đưa ra quyết định đạt hay không đạt. Tuy nhiên trong trường hợp sau khi tiến hành sửa chữa cần thiết và tái điều tra thì sẽ ra thông báo ý kiến kiểm định như ở điều trước.

(Đưa ra ý kiến đối với ý kiến kiểm định)

Điều 9 Người tiếp nhận thông báo về ý kiến kiểm định ở điều 7, trong vòng 20 ngày kể từ ngày có thông báo có thể gửi văn bản ý kiến của mình về ý kiến phản biện tới Bộ trưởng Bộ giáo dục theo mẫu số 3.
2 Trong trường hợp nhận được ý kiến ở mục trước bằng văn bản, Bộ trưởng Bộ giáo dục nếu công nhận ý kiến này là là hợp lý thì sẽ hủy  bỏ ý kiến kiểm định trước đó.

 (Điều tra sách giáo khoa đăng ký đã được sửa chữa)

Điều 10 Người tiếp nhận thông báo  về ý kiến kiểm định ở điều 7, trong thời hạn do Bộ trưởng Bộ giáo dục chỉ định, sẽ phải trình lên Bộ trưởng Bộ giáo dục  văn bản sửa chữa theo mẫu số 4 thể hiện nội dung  sách giáo khoa đăng kí kiểm định đã sửa chữa tuân theo ý kiến kiểm định.
2 Bộ trưởng Bộ giáo dục đưa ra quyết định đạt hay không đạt đối với sách đăng kí kiểm định đã tiến hành sửa chữa và thông báo tới người đăng ký.
3 Trong trường hợp không có văn bản thể hiện nội dung sửa chữa đã đề cập ở mục 1 được gửi tới, Bộ trưởng Bộ giáo dục sẽ quyết định sách đó không đạt và thông báo tới người đăng ký.
Điều 11 Trong trường hợp ở  điều 7, mục 4 điều 8, mục 2 điều 9, mục 2, 3 ở điều 10, nhân viên thẩm định sách giáo khoa  sẽ tiến hành  các điều tra  cần thiết dựa trên các  tài liệu đăng tải ý kiến điều tra được đưa ra trong hội nghị thẩm định sách giáo khoa về mặt chuyên môn và các tài liệu khác có liên quan.

 (Tái đăng ký sách giáo khoa không qua kiểm định)

Điều 12 Về sách giáo khoa đăng kí kiểm định đã tiến hành sửa chữa, người tiếp nhận thông báo sách không đạt ở điều 7, mục 2, 3 điều 6, sau khi tiến hành sửa chữa cần thiết trong thời hạn nhất định do Bộ trưởng Bộ giáo dục quy định có thể tái đăng kí kiểm định.

 (Phí kiểm định)

Điều 13 Phí kiểm định theo quy định của Bộ trưởng Bộ giáo dục,  tùy theo sách đăng kí sẽ là : sách tiểu học 270 yên/trang; sách trung học cơ sở 440 yên/trang; sách trung học phổ thông 540 yên/trang. Tuy nhiên số tiền quy định này đối với một cuốn sách khi không đầy 54000 yên sẽ được làm tròn là 54000 yên.
2 Không hoàn trả lại phí kiểm định đã nộp.

Chương 3. Chỉnh sửa sau kiểm định

 (Chỉnh sửa sách giáo khoa sau kiểm định)

Điều 14 Đối với  sách đã trải qua kiểm định, khi phát hiện ra sự sai sót về chữ viết, diễn đạt, thiếu từ, ghi chép sai sự thật hoặc sự sai sót rõ ràng do sự thay đổi về thông tin khách quan thì nhà phát hành sau khi có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ giáo dục sẽ phải tiến hành sửa chữa.
2 Đối với  sách giáo khoa đã qua kiểm định, ngoại trừ ghi chép được quy định ở mục trước, trong quá trình tiến hành học tập nếu phát hiện thấy có chỗ ghi chép nào gây trở ngại, hoặc chỗ nào đó cần sửa chữa về phần ghi chép các sự thực hay sự thay đổi các số liệu thống kê thì nhà phát hành sau khi tiếp nhận sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ giáo dục có thể tiến hành sửa chữa ở những chỗ cần thiết.
3 Sự chỉnh sửa về chi chép được quy định ở mục 1 nếu là sự chỉnh sửa có liên quan đến việc sai sót chính tả rõ ràng, thiếu chữ và không có ảnh hưởng đến tính đồng nhất của nội dung hoặc là  sự sửa chữa có liên quan đến sự thay đổi về ghi chép số liệu thống kê và không làm mất tính đồng nhất của nội dung thì bất chấp quy định của mục 2 trước đó, nhà phát hành có thể tiến hành sửa chữa khi đề đạt văn bản sửa chữa tới Bộ trưởng Bộ giáo dục trong thời gian bộ trưởng quy định.
4 Đối với  sách giáo khoa sau khi đã kiểm định, Bộ trưởng Bộ giáo dục khi công nhận sự ghi chép được quy định tại mục 1 và 2 có thể đưa ra khuyến cáo sửa chữa đối với nhà phát hành.

 (Thủ tục chỉnh sửa sách giáo khoa đã kiểm định)

Điều 15 Những người có được sự đồng ý ở mục 1 hoặc mục 2 điều 14 sẽ phải gửi tới Bộ trưởng Bộ giáo dục văn bản sửa chữa theo mẫu số 5 và một bộ sách giáo khoa đã sửa chữa.
2 Những người đưa ra kiến nghị như ở mục 3 của điều 14 sẽ gửi đến Bộ trưởng bộ giáo dục văn bản theo mẫu số 6.
3 Người đã tiếp nhận sự đồng ý ở mục 1 hoặc 2 ở điều 14 hoặc là người đã tiến hành sửa chữa như ở mục 3 của điều 14, khi đã hoàn thành việc cung cấp sách giao khoa rồi thì cần nhanh chóng thông báo nội dung đã sửa chữa thích hợp tới hiệu trưởng các trường đang sử dụng sách giáo khoa.

Chương 4. Quy định bổ sung

 (về công bố hoàn thành kiểm định)

Điều 16 Đối với sách đã hoàn thành kiểm định thì ngoài bìa phải có dòng chữ “Sách đã được Bộ giáo dục kiểm định”, bìa cũng phải ghi rõ loại trường sử dụng sách này, tên sách và bên trong bìa phải ghi ngày tháng năm kiểm định.

(Nộp bản mẫu)

Điều 17 Người tiếp nhận thông báo quyết định kiểm định theo quy định của điều 7 hoặc mục hai điều 10 trong thời gian Bộ trưởng Bộ giáo dục quy định, sẽ chế tác sách giáo khoa mẫu gửi tới Bộ trưởng Bộ giáo dục với số lượng bộ trưởng yêu cầu kèm theo mẫu văn bản nộp bản mấu số 7.

 (Công khai sách đăng ký kiểm định)

Điều 18 Bộ trưởng Bộ giáo dục sau khi hoàn thành điều tra kiểm định, theo quy định riêng sẽ công khai sách đăng ký kiểm định.

 (Về việc công bố sách giáo khoa hoàn thành kiểm định)

Điều 19 Bộ trưởng Bộ giáo dục đưa ra thông báo trên công báo  về tên các cuốn sách qua kiểm định, đối tượng trường học sử dụng, loại môn học, ngày tháng năm kiểm định, tên tác giả, tên người phát hành và địa chỉ (nếu có pháp nhân thì phải nêu tên, địa chỉ văn phòng, tên người đại diện).
2 Khi thay đổi tên tác giả, tên người phát hành, địa chỉ  (đối với pháp nhân thì khi thay đổi tên, tên người đại diện hoặc địa chỉ văn phòng chính) nhà phát hành phải nhanh chóng chuyển thông báo tới Bộ trưởng Bộ giáo dục.

Nguyễn Quốc Vương dịch

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kentei/021201.htm


[1] 4/4/1989

%d bloggers like this: