Sử dụng bảo tàng (2)


Chủng loại và chức năng của bảo tàng

Bảo tàng có rất nhiều hình thái đa dạng. Theo “Thông cáo thư điều tra giáo dục xã hội năm Heisei thứ 8″ của Bộ giáo dục, tính đến thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 1996 (năm Heisei thứ 8) số bảo tàng và các cơ sở tương đương bảo tàng được xác định bởi Luật bảo tàng là 985, các cơ sở khác hoạt động giống như bảo tàng nhưng không nằm trong quy định là 3.522. Tính chung hai loại là 4.507. Sự phân bố các bảo tàng, cơ sở này cho dù có sự không đồng đều ít nhiều nhưng nhìn chung là trải khắp 47 đô, đạo, phủ, tỉnh. Trong vòng 10 năm qua số lượng bảo tàng đã tăng gấp đôi. Có thể thấy, môi trường sử dụng bảo tàng đã được cải thiện hơn so với trước đó. Trong bản thông cáo thư này đã chia thành 9 loại bảo tàng căn cứ vào việc thu thập, bảo quản và trưng bày: bảo tàng tổng hợp, bảo tàng khoa học, bảo tàng lịch sử, bảo tàng mĩ thuật, bảo tàng dã ngoại, vườn thú, vườn thực vật, vườn động-thực vật, bảo tàng biển. Nếu tính theo loại thì bảo tàng lịch sử chiếm số lượng nhiều nhất (57.8%), tiếp theo là bảo tàng mĩ thuật (18.7%), bảo tàng khoa học (8.5%).

Chức năng chủ yếu của bảo tàng nằm ở ba công việc: thu thập, bảo quản tư liệu; điều tra, nghiên cứu tư liệu; tiến hành hoạt động phổ cập giáo dục thông qua tư liệu. Trong đó, ở hoạt động phổ cập giáo dục tư liệu, các hoạt động thử nghiệm dưới hình thức “trải nghiệm-tham gia” được tiến hành thường xuyên có thể được coi là một đặc trưng trong những năm gần đây. Ví dụ như:

(1) thiết lập phòng học tập trải nghiệm và cho khách đến bảo tàng tiếp xúc, sử dụng tư liệu.

(2) Làm phong phú phòng tư liệu thông tin, tiến hành trợ giúp tùy theo nhu cầu tư vấn học tập của khách.

(3) Cùng lập kế hoạch điều tra địa phương và xây dựng phòng học trải nghiệm với người dân địa phương, thử nghiệm tiến hành nó với tư cách như là một hoạt động của địa phương đó.

Hình thái và phương pháp sử dụng bảo tàng.

Từ giờ về sau để  sử dụng bảo tàng mỗi cách tích cực trong môn Xã hội, việc chú ý đến các hình thái sử dụng đa dạng rất quan trọng. Tùy theo địa điểm học tập (ở bảo tàng hay trường lớp) và người chỉ đạo (giáo viên hay nhân viên bảo tàng) mà có thể phân chia hình thái sử dụng thành 4 loại:

(1) Hình thái giáo viên tiến hành giờ học ở trường sử dụng tư liệu mượn từ bảo tàng.

(2) Hình thái nhân viên bảo tàng mang tư liệu đến trường và tiến hành giờ học

(3) HÌnh thái giáo viên dẫn học sinh đến bảo tàng và tiến hành giờ học trước các tư liệu ở đó.

(4) Hình thái nhân viên bảo tàng tiến hành giờ học trước các học sinh được dẫn tới bảo tàng (bao gồm cả trường học cá nhân học sinh đến bảo tàng).

Xét từ quan điểm đặt hình thái và phương pháp sử dụng bảo tàng trong quá trình học tập, người ta cũng có thể chia ra  làm 4 hình thái sau:

(1) Hình thái sử dụng nhằm phát hiện vấn đề học tập ở bước dẫn nhập của tangen

(2) Hình thái sử dụng nhằm tìm kiếm sự thực trong giai đoạn truy tìm của tangen.

(3) HÌnh thái sử dụng nhằm xác nhận kết quả truy tìm trong giai đoạn kết thúc tangen.

(4) HÌnh thái khuyến khích việc sử dụng bảo tàng đối với học sinh khi tangen kết thúc.

Tuy nhiên ở trường hợp nào cũng vậy, việc làm cho học sinh có được mục đích sử dụng rõ ràng từ mối quan hệ với vấn đề học tập của tangen và triển khai hoạt động học tập là điều vô cùng quan trọng.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: