Archive

Archive for February, 2015

Nhật Bản cần nỗ lực hướng về các nước Âu Mĩ và Đông Nam Á

February 28, 2015 Leave a comment

Xã luận báo Mainichi ngày 27/2/2015

Thủ tướng Shinzo Abe đã tiến hành buổi tọa đàm bàn về 70 năm sau chiến tranh. Có năm điểm tranh luận được đưa ra trong buổi tọa đàm đầu tiên  với sự tham dự của các trí thức (Buổi tọa đàm  về ý tưởng cho thế kỉ XXI).

Thứ nhất là “Bài học cần rút ra từ những trải nghiệm của thế kỉ XX là gì”. Thứ 2 và thứ 3 là  trên cơ sở bài học đó “nên đánh giá như thế nào về những bước đi của Nhật Bản sau chiến tranh?”, “Sau chiến tranh, Nhật Bản đã tiến bước trên con đường hòa giải với các nước Âu Mĩ và châu Á như thế nào?”.

Thứ tư “nên phác thảo như thế nào về tầm nhìn thế kỉ XXI, Nhật Bản nên cống hiến như thế nào?”. Cuối cùng là “nhân dịp 70 năm sau chiến tranh, Nhật Bản nên có chính sách cụ thể nào?”.

Có thể thấy ý đồ của Thủ tướng ở đây là trên cơ sở khái quát về những bước đi của Nhật Bản 70 năm sau chiến tranh sẽ bàn luận về các điểm mấu chốt hướng tới tương lai.

Điều đáng chú ý là  luận điểm đưa ra “bài học thế kỉ XX” ở thứ tự đầu tiên.

Thế kỉ XX là thế kỉ chiến tranh. Hai cuộc đại chiến thế giới, khác với các cuộc chiến tranh trước đó với chủ thể là các vùng đất, đã trở thành cuộc chiến tranh tổng lực giữa các quốc gia. Thêm nữa do vũ khí được hiện đại hóa mà đã làm cho vô số người chết.

Bối cảnh đằng sau là chính sách đế quốc chủ nghĩa của các liệt cường được hình thành trong thế kỉ XIX. Trước sự cạnh tranh thuộc địa ở phạm vi thế giới, Nhật Bản  đã gia nhập vào hàng ngũ các nước đế quốc chủ nghĩa và tiến tới xung đột quân sự.

Vì vậy một khi khái quát hóa luận điểm dưới hình thức bài học thế kỉ XX, sự cai trị của Nhật Bản đối với bán đảo Triều Tiên, xâm lược quân sự đối với đại lục Trung Quốc… sẽ bị tương đối hóa như là một hình thái của chủ nghĩa đế quốc và bài học rút ra có nguy trở thành thứ mập mờ.
Buổi tọa đàm về 70 năm sau chiến tranh thu hút sự chú ý trong và ngoài nước bởi vì trước đó trong cuộc tọa đàm của thủ tướng Murayama Tomiichi năm 1995, thủ tướng Abe đã thể hiện thái độ phủ định nhận thức lịch sử “cai trị thực dân và xâm lược”.

Nếu như để làm nhạt đi biểu hiện hạt nhân trong cuộc tọa đàm Murayama mà bài học thế kỉ XX được rút ra thì buổi tọa đàm 70 năm sẽ không giúp  làm mạnh thêm lập trường quốc tế của Nhật Bản mà trái lại sẽ mang đến sự phản đối bất lợi.

Thủ tướng Abe trong buổi tọa đàm đầu tiên với các trí thức đã nói “Nền tảng của tương lai không thể nào là thứ đoạn tuyệt với quá khứ”. Đúng như những lời đó, nên coi nhận thức về quá khứ là thứ không thể  lung lay.
Tại Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị đã từng phát biểu rằng “Ngay lúc này có người vẫn muốn đánh tráo tội ác xâm lược của quá khứ”. Nếu như Trung Quốc lợi dụng quá mức lịch sử vào mục tiêu chính trị  và gắn kết nó với lợi ích quốc gia thì sẽ tạo ra tổn thất cho quan hệ Nhật-Trung.

Nhật Bản không nên khiêu khích Trung Quốc mà cần nỗ lực hình thành dư luận quốc tế thiên về phía các quốc gia Âu Mĩ và Đông Nam Á. Chúng ta mong cuộc tọa đàm 70 năm sẽ đảm nhận được vai trò ấy.

Nguyễn Quốc Vương dịch

p/s: tiêu đề bản dịch là do tôi tự đặt.

Nguồn: http://mainichi.jp/opinion/news/20150227k0000m070145000c.html

Advertisements
%d bloggers like this: