Home > Giáo dục ở Nhật Bản > Nhật Bản: 990 giáo viên phạm quy tắc thẩm định sách giáo khoa

Nhật Bản: 990 giáo viên phạm quy tắc thẩm định sách giáo khoa


Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản ngày 31/3 cho biết, có 990 người tham dự vào việc tuyển chọn sách giáo khoa (SGK) vi phạm quy tắc thẩm định.

giáo dục, Nhật Bản, sách giáo khoa, giáo viên, học sinh

Sau khi tiếp nhận kết quả điều tra của Ủy ban giáo dục các tỉnh, Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản cho rằng, vấn đề này “không có ảnh hưởng tới việc tuyển chọn” nhưng nó làm nảy sinh sự nghi ngờ tính công bằng của quá trình tuyển chọn vì vậy mà bộ đã ra thông báo yêu cầu tuân thủ nguyên tắc tới từng ủy ban giáo dục.

Sau khi vấn đề bất chính được phát hiện ở công ty Sanshodo, các công ty SGK đã báo cáo kết quả tự điều tra tới Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ.

12 công ty lớn trong đó có Nihonshoseki đưa ra báo cáo cho biết từ năm 2009 đến 2014 đã cho khoảng 5.000 người xem SGK đang trong quá trình thẩm định mà theo quy định người ngoài không được phép tiếp cận.

Vì vậy, Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ đã yêu cầu Ủy ban giáo dục các tỉnh điều tra lại. Kết quả lần này bao gồm các trường quốc lập nơi quyền lựa chọn SGK thuộc về hiệu trưởng và giáo viên các trường tư thục.

Theo kết quả công bố thì số giáo viên được các công ty SGK cho xem sách, đưa ra ý kiến và nhận quà cảm ơn là 3.454 người. Trong đó có 799 người có liên quan đến công việc lựa chọn SGK với vai trò là các điều tra viên biên soạn các tài liệu tham khảo phục vụ cho Ủy ban giáo dục các thành phố, khu phố, thôn làng lựa chọn SGK.

Ngoài ra cũng có 1081 người chỉ xem SGK mà không nhận quà cảm ơn trong số đó có 185 người là điều tra viên. Trong số những người có liên quan có cả 6 chủ tịch Ủy ban giáo dục và Ủy viên có quyền lựa chọn SGK.

Các Ủy ban giáo dục cũng tiến hành điều tra xem vấn đề trên có ảnh hưởng đến việc lựa chọn SGK hay không. Kết quả cho thấy có 99 vụ đổi từ SGK của công ty khác thành SGK của công ty đang trong quá trình kiểm định. Tuy nhiên không xác định được việc chỉ những SGK của các công ty mà giáo viên đã nhận quà cảm ơn được giới thiệu.

Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ cho biết “cần phải tiến hành triệt để việc đảm bảo tính công bằng tránh xảy ra các nghi ngờ từ giờ về sau”.

Nguyễn Quốc Vương

link: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/297384/990-gia-o-vien-pha-m-quy-ta-c-tha-m-di-nh-sa-ch-gia-o-khoa.html

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: