Wikipedia tiếng Nhật viết về “Tu thân” (2)

  1. Trước khi “Sắc chỉ giáo dục” ra đời

 

Trước khi học chế ban hành

 

Năm 1868 Sắc lệnh phân ly thần-Phật được công bố, các hoạt động đập phá tự viện, phế bỏ quyền lợi của các nhà sư được tiến hành. Chính sách cấm đạo Ki-tô lại tiếp tục.

Năm 1871, chế độ “Terauke” (chế độ buộc người dân phải chứng minh mình không phải là người theo đạo Ki-tô) được bãi bỏ và Quy chế Ujikoshirabe được ban hành.

2. Giáo dục đạo đức dưới tác động của học chế

 

Sự ra đời của học chế

 

Bằng cuộc Duy tân Minh Trị nước Nhật đã bắt đầu những bước đi với tư cách là quốc gia hiện đại tuy nhiên chính phủ Minh Trị đã đối mặt với rất nhiều khó khăn liên quan đến giáo dục. Đó là vấn đề lấy Quốc học, Hán học (Nho học) hay Dương học làm trung tâm của giáo dục. Chính phủ muốn lấy Quốc học làm trung tâm tuân theo nguyên lý vương chính phục cổ nhưng bị phái Hán học phản đối và cuối cùng Dương học vốn giàu tính “Thực học” đã trở thành thứ có vai trò chủ thể.

fukuzawa

Với tư duy này, năm 1871 Bộ giáo dục được thành lập (năm Minh Trị thứ 4) và năm sau thì “Học chế được ban bố”. Chế độ trường học hiện đại của Nhật Bản bắt đầu. Những thành viên khởi thảo “Học chế” đa phần là các học giả Dương học.

Trước khi học chế được ban bố Thái chính quan đã ban hành một văn bản khuyến khích việc học tập thường được quen gọi là “Chiếu khuyến học”. Trong đó viết các nội dung như:

– Mọi người cần tiếp nhận học thuật ở trường học để lập thân xuất thế.

– Thứ cần học không phải là ghi nhớ câu từ mà là tri thức về đọc, viết, tính toán và đây là thứ cần cho bất cứ ai.

– Tất cả mọi người đều cần phải đến trường để học.

Người ta cho rằng “Chiếu khuyến học” này chịu ảnh hưởng của tác phẩm “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi vì thế mà nội dung của nó có tính chất khai sáng.

 

Nguyễn Quốc Vương lược dịch
(Còn tiếp)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: