Home > Giáo dục lịch sử ở Việt Nam > Wikipedia tiếng Nhật viết về “Tu thân” (4)

Wikipedia tiếng Nhật viết về “Tu thân” (4)


Sắc lệnh cải cách giáo dục sửa đổi

Năm 1879 (năm Minh Trị thứ 12) học chế bị đình chỉ và sắc lệnh giáo dục được công bố tuy nhiên nó không chống nổi chủ nghĩa phục hồi Nho giáo được thể hiện trong “giáo học thánh chỉ”. Năm 1880 (năm Minh Trị 13) nội dung của sắc lệnh thay đổi và được gọi là “Sắc lệnh giáo dục sửa đổi”. Đặc trưng của “sắc lệnh giáo dục sửa đổi” là môn Tu thân đứng đầu trong thứ tự các môn giáo khoa. Từ đó trở đi cho đến khi Chiến tranh Thái Bình Dương bắt đầu, môn Tu thân luôn có vị trí đầu tiên khi được nhắc đến trong giáo dục trường học. Ví dụ như trong “Tiểu học giáo tắc cương lĩnh” được đưa ra vào năm 1881 (năm Minh Trị thứ 14), số giờ học dành cho Tu thân ở trường tiểu học so với thời tồn tại học chế đã tăng 12 lần. Trong “Tâm thế của giáo viên tiểu học” được biên soạn cùng năm cũng ghi rõ giáo viên không chỉ dạy tri thức cho học sinh mà còn phải làm cho học sinh có đạo đức.

 

Thêm nữa, nội dung của môn Tu thân cũng ngày một đậm đặc màu sắc Nho giáo. Ví dụ như một mặt các sách giáo khoa Tu thân dịch từ sách nước ngoài bị cấm mặt khác các sách giáo khoa mới của các nhà Nho học như “Ấu học cương lĩnh” của Motoda Nagasane (1882), “Tiểu học tu thân huấn”, “Tiểu học tu thân thư”  của Nishimura Shigeki (1880).

 

Trong “Đại ý phương châm biên soạn Tu thân tiểu học” của Bộ giáo dục năm 1882 (năm Minh Trị thứ 15)  có viết “Nho giáo có liên quan mật thiết đến luân lý đạo đức cố hữu của Nhật Bản”, “Luân lý học của Âu Mĩ không hợp với phong thổ Nhật Bản” và dựa trên đó các sách giáo khoa đã loại bỏ các câu cách ngôn của phương Tây.

 

Do dòng chảy “coi trọng giáo dục đạo đức” này mà giáo dục trường học của thời đại này trở thành nền giáo dục mang nặng chủ nghĩa can nghiệp, chủ nghĩa kiểm soát. Nó không chỉ là sự kiểm soát sách giáo khoa như đã trình bày mà bằng “Quy tắc kiểm định phẩm hạnh giáo viên” năm 1881 (năm Minh Trị thứ 14), “lời nói, hành động, tư tưởng chống lại thể chế của giáo viên “ đã trở thành đối tượng của quy chế và sự can thiệp vào nội dung các môn khác ngoài Tu thân cũng diễn ra làm cho các môn giáo khoa mất đi tính tự lập.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch 

 

 

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: