Archive

Posts Tagged ‘nghiên cứu bài học’

NHỮNG BƯỚC ĐI CỦA SÁCH GIÁO KHOA NHẬT BẢN HIỆN ĐẠI – Từ thời Minh Trị đến Hiện đại- (12)

December 21, 2013 Leave a comment

Tác giả: Kimata Kiyohiro

Đại học Shiga, 10/2006

Người dịch: Nguyễn Quốc Vương

(Bản tóm tắt)

 

“QUAN SÁT QUÊ HƯƠNG” THỜI KÌ TRƯỜNG QUỐC DÂN

1. Phân tích “quan sát quê hương”

(1) “quan sát quê hương trong “môn quốc dân” .

Tháng 4 năm 1941 (năm Showa thứ 16) trường Quốc dân được thành lập, sự hợp nhất các môn học theo chiều rộng được tiến hành và sách “Quan sát quê hương-sách dùng cho giáo viên” đã được xuất bản với tư cách là sách dùng cho lớp 4 ở trường Quốc dân (30/4/1942).

“Quan sát quê hươ

ng” là môn học được thiết lập với thời lượng 1 giờ/tuần dành  cho học sinh lớp 4 thuộc môn (khoa) Quốc dân của trường Quốc dân. “Môn Quốc dân” là môn giáo khoa thống hợp 4 môn tồn tại từ trước đến nay là Tu thân, Quốc ngữ, Địa lý, Quốc sử và đảm nhận nhiệm vụ: “giáo dục tinh thần quốc dân, làm cho người học giác ngộ sứ mệnh của hoàng quốc”.

Sự phân bố giáo tài của trường Quốc dân  phải đảm bảo quy tắc: “tương ứng với sự phát  triển của tinh thần, thể chất học sinh, vừa tham chiếu với cuộc sống và môi trường vừa tiến theo các giai đoạn”. Văn bản hướng dẫn cũng giải thích như sau:

Thời kì thứ 1: Năm thứ 1, 2 sơ đẳng

Chủ yếu là  giáo dục trong đời sống học sinh và luyện tập  sơ bộ quốc ngữ. Sách giáo khoa Tu thân, Quốc ngữ được trình bày với các giáo tài tương ứng với tinh thần và sự hiểu biết của học sinh, lấy giáo tài là cuộc sống của trẻ em.

Thời kì thứ 2: Năm thứ 3

Mở rộng năng lực lý giải và biểu hiện đúng đắn đối với trải nghiệm cuộc sống, tiếp theo hướng tới hình thành lý tưởng đạo đức. Do sách giáo khoa được biên soạn có chú ý đến thời kì quá độ của học sinh và cần phải sử dụng theo hướng đó.

Thời kì thứ 3: năm thứ 4, 5, 6

Làm cho học sinh tự giác. Vừa trợ giúp mở rộng năng  lực thực tiễn vừa trang bị năng lực phê phán mang tính đạo đức. Cùng với việc cho học sinh học Tu thân, Quốc ngữ thì cho học sinh tiến hành quan sát quê hương (nhằm giáo dục lòng yêu quê hương) và cung cấp sách giáo khoa hai môn phân hóa là Quốc sử và Địa lý.

Thời kì thứ 4: năm thứ 1, 2 bậc cao

Làm cho học sinh thấy được tình hình của Đông Á và xu hướng của thế giới, làm rõ tinh hoa của quốc thể.

(còn tiếp)

Advertisements

NHỮNG BƯỚC ĐI CỦA SÁCH GIÁO KHOA NHẬT BẢN HIỆN ĐẠI – Từ thời Minh Trị đến Hiện đại- (9)

December 15, 2013 Leave a comment

Tác giả: Kimata Kiyohiro

Đại học Shiga, 10/2006

Người dịch: Nguyễn Quốc Vương

(Bản tóm tắt)

 

(4) Sách giáo khoa địa lý tuyên truyền tư tưởng “Khối phồn vinh chung Đại Đông Á”-Sách “Địa lý khoa sơ đẳng” quốc định thời kì thứ 7.

Tháng 4 năm 1941 (năm Showa 16), trường tiểu học đổi tên thành trường Quốc dân, môn học có tên “môn Quốc dân” ra đời. Theo “quy tắc thực thi sắc lệnh trường quốc dân” thì môn Quốc dân là môn giáo khoa được quy định: “làm cho học sinh học tập đạo đức, ngôn ngữ, lịch sử, quốc thổ-quốc thế của nước ta, đặc biệt là làm rõ tinh hoa quốc thể, giáo dục tinh thần quốc dân, giác ngộ sứ mệnh của hoàng quốc, cảm thấy hạnh phúc vì sinh ra ở hoàng quốc và có tinh thần kính thần phụng công”.

Do nó là sự thống hợp các môn trước đó như Tu Thân, Quốc Ngữ, Lịch sử, Địa lý cho nên nó được gọi là “Lịch sử quốc dân”, “Địa lý quốc dân”.

“Địa lý khoa sơ đẳng” quyển thượng và hạ được phát hành vào năm 1943 (năm Showa 18) và là sách giáo khoa dùng cho lớp 5, 6. Có thể nói đây là sách giáo khoa phục vụ đắc lực cho chiến tranh và chủ nghĩa quân phiệt và nó đã chuyển đổi mạnh mẽ sách giáo khoa từ trước đến nay.

“Quốc dân khoa” được bắt đầu từ “quan sát quê hương” của năm thứ 4 và  “Địa lý quốc dân” được đặt trong năm thứ 5 và 6 có vị trí là môn giáo khoa  làm cho học sinh học “quốc thổ, quốc thế của nước ta và khái quát về quốc thế nước ngoài” để “giáo dục tinh thần yêu đất nước, giác ngộ sứ mệnh của hoàng quốc trong thế giới và Đông Á”. “Địa lý khoa sơ đẳng” có thể coi là sách giáo khoa thời chiến đặc biệt được viết mới nhằm phục vụ mục đích nói trên hơn là sách giáo khoa quốc định tính đến thời kì thứ 6 được sửa chữa.

(còn tiếp)

NHỮNG BƯỚC ĐI CỦA SÁCH GIÁO KHOA NHẬT BẢN HIỆN ĐẠI – Từ thời Minh Trị đến Hiện đại- (7)

December 13, 2013 Leave a comment

Tác giả: Kimata Kiyohiro

Đại học Shiga, 10/2006

Người dịch: Nguyễn Quốc Vương

(Bản tóm tắt)

 

(2) Giáo dục địa lý theo chủ nghĩa thực dụng phục vụ đời sống thời trung kì Minh Trị.

Cùng với sự mạnh lên của động thái phục cổ vào nửa sau những năm Minh Trị thứ 10, giáo dục địa lý theo chủ nghĩa thực dụng phục vụ đời sống đã trở thành dòng chủ lưu thay thế cho giáo dục địa lý văn minh. Giáo dục địa lý văn minh khai hóa đã biến mất khỏi trường tiểu học và sách giáo khoa nhập môn địa lý học cũng không còn được sử dụng nữa. Từ nửa sau những năm Minh Trị thứ 10 đến những năm 20 trung tâm của giáo dục địa lý là địa chí quê hương (địa phương chí) và đặt trọng tâm vào các tri thức địa chí Nhật Bản.

“Tiểu học hiệu giáo tắc cương lĩnh” năm 1881 (năm Minh Trị thứ 14) đã quy định nội dung của môn Địa lý như sau: “đầu tiên là tiến hành giải thích về địa hình khu vực gần trường và núi, sông, biển ở nơi học sinh có thể thấy,  sau đó làm cho học sinh tưởng tượng được hình dáng của địa cầu, tiếp theo là dạy khái quát về địa lý Nhật Bản và địa lý thế giới”. Ban đầu chính sách xúc tiến giáo dục địa chí địa phương ở hiện trường giáo dục được đẩy mạnh và về sau các sách giáo khoa về địa chí địa phương nhắm vào địa lý quê hương đã được phát hành và triển khai khắp các địa phương.

Tuy nhiên,  liên quan quan đến mục đích giáo dục địa lý, trong “Tiểu học hiệu giáo tắc đại cương” năm 1891 (năm Minh Trị thứ 24) có viết: “địa lý Nhật Bản và địa lý nước ngoài  làm cho học sinh hiểu được các mục chủ yếu liên quan đến đời sống của nhân dân và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước”. Mục đích này nhắm đến việc lý giải đời sống nhân dân đồng thời nuôi dưỡng lòng yêu nước.

Tuy nhiên, đến năm 1890 lại đặt trọng tâm vào địa lý “tùy thời”, trong giáo dục địa lý ở trường tiểu học thì “làm cho học sinh hiểu địa hình phương vị của quê hương từ cuộc sống hàng ngày”, về sau thì dạy “khái lược về sản xuất của nhân dân, tên các đô thị nổi tiếng, khí hậu, địa hình của Nhật Bản”. Thêm nữa, còn làm cho học sinh học một cách dễ dàng địa hình, khí hậu, và các hiện tượng khác. Sách giáo khoa thời kì này  không còn bóng dáng của các yếu tố địa lý văn minh, khai hóa nhưng vẫn còn lưu lại  một điểm là ở mối quan hệ giữa thiên nhiên với con người có đưa ra sản xuất và phương thức của “đời sống nhân dân”.

(3) Giáo dục địa lý quốc gia chủ nghĩa cuối thời Minh Trị.

Năm 1900 (năm Minh Trị thứ 33), “Sắc lệnh trường tiểu học” được sửa đổi và “Quy tắc thực thi sắc lệnh trường tiểu học sửa đổi” được đặt ra. Môn Địa lý cùng với Lịch sử không được dạy ở trường tiểu học thông thường (từ lớp 1 đến lớp 4) mà trở thành môn bắt buộc ở trường tiểu học bậc cao.

Địa lý và lịch sử trở thành môn học ở các lớp bậc cao bắt đầu từ sau khi có sự sửa đổi nói trên (đương thời giáo dục nghĩa vụ là 4 năm).

Mục đích của môn giáo khoa địa lý đã thay đổi lớn  và nó trở thành môn “ làm cho học sinh có được tri thức phổ thông liên quan đến bề mặt trái đất, cuộc sống của con người, hiểu biết cơ bản về Nhật Bản đồng thời giáo dục lòng yêu nước”. Thay cho sự lý giải về “cuộc sống của nhân dân” trong “Tiểu học hiệu giáo tắc đại cương” năm 1891, sự lý giải về “đại thể tình hình Nhật Bản” đã xuất hiện và trọng tâm chuyển sang “giáo dục lòng yêu nước”.

Học sinh năm thứ nhất và thứ hai của tiểu học bậc cao được dạy địa lý Nhật Bản và năm thứ 3, thứ 4 được dạy địa lý nước ngoài. Nội dung địa lý Nhật Bản là “khái yếu về địa thế, khí hậu, phân chia vùng, giao thông của nước Nhật, các đô thị, sản vật”. Nội dung, mục đích này đã được quy định chặt chẽ và “địa hình quê hương”, “đời sống nhân dân” trước đó đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hoàn cảnh.

Từ năm 1900 trở đi  khuynh hướng quốc gia chủ nghĩa trong sách giáo khoa địa lý quốc định mạnh lên. Sách giáo khoa địa chí địa phương lấy địa chí tỉnh, phủ làm trung tâm vốn là dòng chủ lưu những năm 1890 trước đó đã không được xuất bản nữa, sách giáo khoa gia tăng lập trường quốc gia đã tăng lên và được tuyển chọn. Đối với trẻ em thì đó là sự chuyển đổi đột ngột từ địa chí quê hương dễ quan sát và gần gũi sang địa thế, khí hậu, sản vật, giao thông của Nhật Bản-những tri thức la liệt và vụn vặt.

 

(còn tiếp)

 

Khám phá Ai Cập cổ đại (14)

November 8, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút

Môn: Lịch sử Lớp: 6.

Đề bài: Vào  một ngày đẹp trời các em học sinh  lớp X trường Y được đến thăm Ai Cập. Em hãy đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch để thuyết minh cho các em học sinh nghe  về đất nước, lịch sử và văn hóa Ai Cập cổ đại.

(Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài)

Bài Làm

 

Chào các bạn lớp X thân mến! Hôm nay, các bạn sẽ được nghe và xem về đất nước, lịch sử và văn hóa Ai Cập cổ đại. Các bạn hãy đi theo tôi.

Đứng trước chúng ta là dòng sông Nin tuyệt đẹp, chảy qua đất nước Ai Cập cổ đại này. Ngày xưa, người cổ đại hay đến đây để uống nước, bắt những con vật chung sống với dòng sông này. Đây cũng là một trong những nơi mà người cổ đại hay đến. Các bạn hãy đi theo tôi.

Bây giờ, trước mặt chúng ta là một trong những Kim tự tháp đẹp và vững chắc nhất ở đây. Người cổ đại đã hoàn thành công trình vĩ đại này-một trong những kì quan, di lích lịch sử của thế giới với sự chỉ đạo của vị vua Pha-ra-ông. Bên trong Kim tự tháp này là những căn phòng chôn cất xác của vua Pha-ra-ông. Đến bây giờ, nơi đây đã thành một bảo tàng để trưng bày những kỉ vật hay những quan tài đã được tìm thấy và trên đỉnh của Kim tự tháp này là một trong những căn phòng hết sức độc đặc biệt của vua Pha-ra-ông và tôi cũng sẽ chỉ cho các bạn cách mà người cổ đại làm với những người đã chết. Đầu tiên, họ lấy não ra qua mũi và quấn giấy quanh người vì họ nghĩ làm như thế thì hồn của người đó không làm được gì cả.

Xa xa kia là tượng nhân sư-một trong những danh lam thắng cảnh của Ai Cập. Tượng nhân sư là hình ảnh của người trong lốt sư tử. Tượng nhân sư tượng trưng cho khát vọng hòa bình, được làm chủ và sức mạnh của nhữn người cổ đại nơi đây.

Nơi đây cũng có những giai cấp khác nhau: vua, chủ nô, nô lệ. Vua là những người làm chủ những người khác. Họ có quyền lực và sức mạnh trong tay để có thể điều khiển mọi người. Chủ nô là những người có quyền với những nô lệ của mình nhưng vẫn phải chịu sự điều khiển của vua. Còn nô lệ là giai cấp cuối cùng-những người này luôn chịu mọi hình phạt và luôn phải làm theo lệnh của những kẻ khác. Vì thế mà đã có rất nhiều cuộc nổi dậy của những nô lệ này.

Cuộc hành trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những lần tham quan sau. Xin tạm biệt và chúc các bạn mạnh khỏe và sẽ tìm được những điều mới qua chuyến tham quan này. Một lần nữa, xin tam biệt và hẹn gặp lại!

 

(ĐĐQ, nam, học sinh lớp 6)

Khám phá Ai Cập cổ đại (13)

November 8, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút

Môn: Lịch sử Lớp: 6.

Đề bài: Vào  một ngày đẹp trời các em học sinh  lớp X trường Y được đến thăm Ai Cập. Em hãy đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch để thuyết minh cho các em học sinh nghe  về đất nước, lịch sử và văn hóa Ai Cập cổ đại.

(Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài)

Bài Làm

 

Chào mừng các bạn tới chuyến du lịch Ai Cập của công tay du lịch ABCDXYZ. Tôi là hướng dẫn viên ABC, rất hân hạnh phục vụ các bạn. Ít phút nữa, chúng ta sẽ đến Kim tự tháp!

Thưa các bạn, đây là Kim tự tháp Ai Cập. Người Ai Cập xưa có câu: “mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng thời gian sợ kim tự tháp”. Quả rất đúng. Những kim tự tháp đã được xây từ hàng nghìn năm trước Công Nguyên. Đây là một thành tựu về kiến trúc và kĩ thuật. Chúng được xây từ đá tảng nặng hàng tấn với kiến trúc hình chữ Kim rất vững chắc. Các bạn đừng quên tượng nhân sư nổi tiếng đầu người, mình sư tử trước Kim tự tháp Kê-ốp nữa. Chúng ta sẽ tham quan ở đây khoảng 30 phút rồi trở lại xe.

Chắc có bạn thắc mắc, tại sao lại có nền văn minh Ai Cập cổ? Lý do ở chính dòng sông bên tay trái chúng ta-sông Nin. Dòng sông Nin trải dài khắp Ai Cập cổ . Đất đai hai bên sông rất màu mỡ. Từ thiên niên kỉ III TCN, người tinh khôn đã tìm đến đây và gây dựng cơ nghiệp, lúa gạo ngày một nhiều rồi xuất hiện kẻ giàu người nghèo. Nhà nước Ai Cập bắt đầu từ đó. Nền văn minh Ai Cập đem lại rấ nhiều thành tựu như chữ tượng hình, phép đếm đến 10 và số Pi=3, 14.

Chuyến đi của chúng ta đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã chọn hãng du lịch ABCDXYZ.

(THH, nam, học sinh lớp 6)

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (126)

October 17, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Tôi, trước hết, là một người Nhật Bản. Bây giờ, khi Nhật Bản đang ở trong tình trạng “nằm trong tầm ngắm”, tôi dù sao cũng là hoàng tộc, họ hàng xa xôi của Thiên hoàng, tôi không thể đứng nhìn được. Dù là con gái nhưng tôi vẫn là một người dân Nhật Bản, mang trong mình dòng máu Nhật, tôi cũng yêu tự do như bao người khác, yêu tổ quốc, dân tộc này.

Chúng ta dường như đang nằm trong tầm ngắm của đế quốc Mĩ. Bởi vì trước đó, chúng ta không được mở mang tri thức về các nước phương Tây, chúng ta sợ hãi trước những tàu chiến và pháo của địch. Bởi vì chúng ta tự phong tỏa quốc gia, không cho tiếp xúc với thế giới để bây giờ chúng ta hoảng sợ với những thứ vũ khí như vậy. Lần sau, có thể các nước đế quốc sẽ dùng đến vũ lực để ép chúng ta mở cửa biên giới, và khi như vậy, chúng ta đã vào tầm ngắm trước nòng súng của chúng.

Hiện tại chúng ta đang đứng trước hai ngã rẽ. Một là tiếp tục đóng cửa biên giới, duy trì chế độ phong kiến. Hai là tiếp nhận những thứ mới của phương Tây, canh tân đất nước. nếu chúng ta tiếp tục duy trì  việc phong tỏa đất nước, sẽ có ngày, các nước đế quốc sẽ chĩa thẳng nòng súng vào chúng ta, không e dè mà khai hỏa, vì chúng ta chưa có súng đạn như họ, Nhật Bản sẽ trở thành thuộc địa cho các nước đế quốc xâu xé và chèn ép.

Theo tôi, thời kì Tỏa quốc kéo dài 200 năm của chúng ta đã đến lúc phải kết thúc. Chúng ta cần mở cửa để buôn bán với phương Tây, phát triển kinh tế Nhật. Nhưng chúng ta cần phải tăng cường cảnh giác vì chúng là các nước đế quốc. Chúng sẽ trở mặt đâm lén ta sau lưng  lúc nào không biết. Chúng ta cần học tiếng nước ngoài để giao tiếp, hòa nhập với thế giới. Chúng ta phải học cách họ buôn bán, làm giàu cho chúng ta. Chúng ta cần cho trẻ em và tất cả mọi người cùng đi học để biết tiếng Nhật, nói tiếng Nhật và thật sự vì Nhật mà chiến đấu. Chúng ta phải chấm dứt nạn phân biệt giai cấp trong nước, vì ai cũng có tài năng, đều có thể cống hiến cho dân tộc. Chúng ta phải họ ở họ những tàu chiến, súng đạn. Chúng ta cần cải cách chính trị và kinh tế. Để bảo vệ tự do cho dân tộc, chúng ta phải học hỏi họ để chống lại họ.

Chúng ta cần phải chứng minh cho các nước đế quốc biết rằng chúng ta đủ mạnh để họ phải dè chừng, để họ phải tôn trọng, để họ phải biết rằng dù Nhật đến với thế giới muộn màng nhưng cũng không phải là một dân tộc yếu đuối.

Và một điều cuối cùng nữa, người Nhật không nên bị phân biệt bởi giới tính. Dù nam hay nữ đều là những nhân tài. Và tôi, người con gái bí ẩn có thể làm mọi người tôn trọng phụ nữ không?

Tôi mong nước Nhật từ bây giờ đến mãi về sau sẽ là một cường quốc.

(NNTT-nữ, học sinh lớp 8-2013)

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (125)

October 17, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị vạn tuế!

Tôi là một võ sĩ ở Osaka. Tuy không có thể làm được gì nhiều để giúp đất nước Nhật Bản phát triển thịnh vượng, nhưng là một người Nhật đương thời thì tôi cũng muốn đưa ra những quan điểm của mình để làm sao có thể giúp đất nước ta trở thành một trong những cường quốc vĩ đại nhất thế giới.

Hiện nay, tôi thấy các nước phương Tây như Anh, Pháp, Mĩ đều tăng cường can thiệp vào đất nước ta đòi “mở cửa” để họ có thể tự do đi lại, buôn bán với đất nước ta. Vậy thì tại sao họ lại càng gia tăng sức ép cho chúng ta phải chăng họ muốn chúng ta duy trì chế độ phong kiến mục nát để rồi lại rơi vào hoàn cảnh như trước đây bị ách đô hộ và trở thành mồi nhử cho họ? Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên duy trì chính sách hiện tại và cự tuyệt giao lưu với các nước phương Tây, điều đó chỉ khiến họ nghĩ rằng ta là một đất nước yếu kém và chỉ biết chịu sự đàn áp của họ . Tôi nghĩ chúng ta nên tiến đến một hướng đi mới: cải cách mở cửa để xây dựng theo mô hình phát triển của các nước phương Tây cũng như để bảo vệ độc lập cho đất nước ta.
Tôi có một số hướng đi như sau:

+ Ta nên thống nhất đơn vị tiền tệ chung, xóa bỏ độc quyền ruộng đất nhưu giai cấp phong kiến từng làm. Ta nên tăng cường phát triển kinh tế ở những vùng nông thôn, ngoại thành để tiến đến một nền kinh tế phát triển đồng đều, không phân biệt đẳng cấp giàu-nghèo. Ta nên xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống để phục vụ cho đời sống người dân cũng như phát triển giao thông liên lạc.

+ Ta nên xóa bỏ chế độ nông nô, thi hành chế độ giáo dục bắt buộc. Ta nên mở thêm các trường học, khuyến khích người dân đưa con em đến trường vì tương lai của đất nước Nhật phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ trẻ.

+ Ta nên tăng cường tổ chức huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây. Nên sản xuất thêm nhiều vũ khí để phục vụ cho quân đội.

Trên đây là một số ý kiễn cũng như các quan điểm của tôi về việc canh tân đất nước. Xin ngài có thể xem xét và cân nhắc!

Kính thư

Võ sĩ tại Osaka

(NHA, học sinh lớp 8-2013)

%d bloggers like this: