Archive

Posts Tagged ‘Nhật Bản’

Công ước về quyền trẻ em (2)

September 8, 2014 Leave a comment

Trước những hoạt động trên, chính phủ Nhật Bản đã ký vào Công ước này tại “Hội nghị thượng đỉnh thế giới vì trẻ em” tổ chức tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York với sự tham gia của 80 nguyên thủ các nước trên thế giới (30/9/1990). Tuy nhiên việc phê chuẩn công ước này bị hoãn lại cho đến ngày 22 tháng 4 năm 1994 và Nhật Bản trở thành nước thứ 158 phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em (có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 1994).

Với tư cách là thứ bảo đảm quyền trẻ em, trong cộng đồng quốc tế trước đó đã tồn tại Tuyên ngôn nhân quyền thế giới và Quy ước nhân quyền quốc tế nhưng việc chúng được phát triển thành công ước có nguyên nhân chính là do môi trường sống của trẻ em ở các khu vực nghèo ngày càng trở nên trầm trọng. Tại các khu vực nghèo đói ở châu Phi và châu Á, hiện nay mỗi năm có khoảng 13 triệu trẻ em tử vong trước 5 tuổi và có khoảng 30 triệu trẻ em đường phố. Bên cạnh đó còn có khoảng trên 20 vạn trẻ em phải trở thành binh sĩ, làm việc dưới môi trường khắc nghiệt và các bé gái bị lạm dụng tình dục và những trẻ em bị cha mẹ ngược đãi đang ngày một tăng lên. Nhận thức nguy cơ trước tình trạng đó đã trở thành động lực thúc đẩy công ước ra đời.

Nội dung công ước.

“Công ước về quyền trẻ em” thể hiện rõ quyền của trẻ em ở phần “Lời nói đầu” và “phần 1” (từ điều 1 đến điều 41). Ở “phần 2” (từ điều 41 đến điều 45) quy định về mối quan hệ giữa các nước đã phê chuẩn và Liên Hợp Quốc. “Phần 3” (từ điều 46 đến 54) thể hiện các quy định về thủ thục phê chuẩn. Đặc biệt ở phần 1-nơi ghi rõ các quyền của trẻ em,  các nội dung liên quan về bảo hộ, cứu trợ quyền lợi của trẻ em được bảo đảm. Thêm nữa, trái với quan điểm truyền thống cho rằng “trẻ em chưa trưởng thành cho nên cần phải bảo hộ”, trong công ước này, đặc trưng nổi bật thể hiện ở điểm “trẻ em là chủ thể thụ hưởng quyền lợi và hành động” và nó được thể hiện một cách biểu tượng ở điều 12: “Đối với những trẻ em có năng lực tóm tắt kiến giải của bản thân, quyền biểu hiện tự do kiến giải của bản thân đối với những gì tác động tới  các em được bảo đảm”. Mặt khác, cũng có các quy định bảo hộ đáp ứng với yêu cầu của trẻ em trong thế giới hiện tại. Ví dụ như bảo đảm tiêu chuẩn đời sống (điều 27), quyền của trẻ em thiểu số-người bản xứ (điều 30), quyền của trẻ em tị nạn (điều 22), quyền của trẻ khuyết tật (điều 23), bảo vệ khỏi sự ngược đãi và lạm dụng tình dục (điều 36), bảo hộ trong chiến tranh vũ lực (điều 38). Bên cạnh đó, công ước cũng quy định rõ trách nhiệm quốc gia đối với việc bảo vệ các quyền của trẻ em. Quốc gia phải có vai trò bảo đảm và hỗ trợ cuộc sống và nhân quyền của cha mẹ-người có trách nhiệm đầu tiên đối với việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Và rồi “Các nước ký kết, cam kết thông báo rộng rãi các nguyên tắc và quy định của công ước này tới người lớn và trẻ em bằng các phương tiện thích hợp một cách tích cực” (điều 42)-nghĩa là công ước không chỉ chú ý đến sự biến đổi ý thức của người lớn mà còn đặt trọng tâm vào  việc lý giải công ước của bản thân trẻ em trong vai trò là chủ thể.

 

Vấn đề bên trong nước Nhật

 

Công ước về quyền trẻ em sẽ có hiệu lực sau khi  các nước ký kết  sẽ có hiệu lực sau 2 năm và sau đó cứ 5 năm một lần các nước này phải trình bản báo cáo lên “Ủy ban quyền lợi trẻ em” và tiếp nhận sự thẩm tra. Bản báo cáo lần thứ nhất của chính phủ Nhật Bản đưa ra (tháng 5/1996) đã được Ủy ban quyền lợi trẻ em thẩm tra vào tháng 5 năm 1998. Kiến giải cuối cùng thông qua 49 mục sau đó đã được công khai. Theo đó, các  vấn đề được chỉ ra là sự sửa đổi và hoàn thiện luật pháp đã được yêu cầu khi Nhật Bản phê chuẩn công ước. Hi vọng rằng toàn bộ luật pháp trong nước cần phải được sửa đổi từ quan điểm đảm bảo sự tôn trọng trẻ em.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)

 

Advertisements

Học tập lịch sử hậu chiến

March 20, 2014 Leave a comment

 

Tính đặc trưng và tính phổ biến của khái niệm “Lịch sử hậu chiến”

Khi nói tới “lịch sử hậu chiến” sẽ có không ít câu hỏi đặt ra như “nó là sau chiến tranh Việt Nam, chiến tranh vùng Vịnh hay là chiến tranh Triều Tiên?”. Thông thường, nó chỉ lịch sử sau cuộc chiến tranh châu Á-Thái Bình Dương. Tức là khái niệm này chỉ lịch sử sau khi Nhật Bản bại trận trong cuộc chiến tranh châu Á-Thái Bình Dương (bên thắng là quân Đồng minh) và nó được gọi ngắn gọn là “lịch sử hậu chiến”. Vì vậy, có thể nói nó là nhận thức lịch sử cố hữu của Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu như tư duy về lịch sử của cuộc chiến tranh lạnh đối đầu Đông-Tây hình thành ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thì thấy nó cũng có tính phổ biến.

Trong giáo dục trường học, chịu ảnh hưởng từ thực tế phân chia thành “Lịch sử Nhật Bản” và “Lịch sử thế giới”, lịch sử về sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Nhật Bản được nhấn  mạnh và trong phạm vi cần thiết thì nó có khuynh hướng chú ý đến mối quan hệ với Mĩ.

Ở trường hợp đặt cái nhìn vào “Lịch sử thế giới” thì có khuynh hướng vừa đề cập tới tình hình độc lập của các thuộc địa vừa nhìn vào những ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh lạnh đối với các nước châu Á, châu Phi. Tuy nhiên, sự nhất thể hóa giữa “Lịch sử thế giới” với “lịch sử Nhật Bản” chính là vào thời kì này-tức là thời kì “lịch sử hậu chiến”. “Lịch sử hậu chiến là khái niệm” có ý chỉ đặc trưng của “Nhật Bản” với tư cách là quốc gi hòa bình không có chiến tranh diễn ra trực tiếp sau khi chiến tranh châu Á-Thái Bình Dương kết thúc đồng thời mặt khác chỉ lịch sử có sự  liên đới của nhà nước trong các cuộc xung đột khu vực và sự chênh lệch kinh tế giữa các quốc gia trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh-tức là tính phổ biến có tính thế giới.

Ý nghĩa lịch sử của “Lịch sử hậu chiến”

Cho dù “sau chiến tranh” (hậu chiến) việc các cuộc xung đột và nghèo đói trên thực tế vẫn chưa được giải trừ là  tính phổ biến thế giới đi nữa thì đối với Nhật Bản và thế giới, “hậu chiến” đều mang ý nghĩa phổ quát. Đó là do “nhân quyền” đã được thừa nhận là thứ quan trọng. Mĩ, sau thất bại ở Việt Nam đã cố gắng đảm bảo điều kiện không làm tổn thất nhân mạng khi can thiệp vào các cuộc xung đột quốc tế. Liên Xô-nơi ưu tiên cho quân sự khiến cho đời sống quốc dân bị áp chế trong thời chiến tranh lạnh đã sụp đổ.

Tư tưởng không được tước đoạt sinh mạng con người bằng chiến tranh, ưu tiên đời sống là giá trị quan được đảm bảo bằng tân hiến pháp ra đời sau khi Nhật Bản thất bại trong Chiến tranh châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên thật hài hước rằng những nước thắng trận như Liên Xô, Mĩ nửa thế kỉ sau lại phải học lại bài học này. Việc giúp học sinh học về tính phổ biến thế giới của “lịch sử hậu chiến” là không thể bỏ qua.

“Lịch sử hậu chiến” với tư cách là quá khứ có khả năng đối thoại.

Khi lịch sử  là sự đối thoại giữa quá khứ và hiện tại thì “lịch sử hậu chiến” vừa là quá khứ trực tiếp hướng đến ngày nay đồng thời các kí ức đa dạng thông qua nhiều dạng thức trung gian vẫn được bảo tồn với số lượng lớn. Các loại hồ sơ ghi chép được lưu giữ ở gia đình, trường học,  thư viện còn rất nhiều. Ví dụ như, thời trang hiện ra trong các tập album hay các tấm ảnh kỉ niệm hay phong cảnh đằng sau, các cuốn sách hướng dẫn du lịch, thời gian biểu, trên báo không chỉ có các bài viết mà có trường hợp ở góc quảng cáo hay chương trình ti vi cũng thể hiện đặc trưng của thời đại. Ở gia đình hay địa phương có rất nhiều người trực tiếp trải nghiệm các sự kiện hoặc là những người được nghe những người trực tiếp trải nghiệm. Các xí nghiệp, cơ sở được xây dựng sau chiến tranh, các cuốn sách giới thiệu về nó đã cũ, các bia kỉ niệm-những đầu mối để điều tra quá khứ vẫn còn rất nhiều. Bằng việc lần giở lại những niên giám thống kê, các tài liệu do cộng đồng tự trị địa phương phát hành người ta có thể nắm được sự biến chuyển có tính số lượng.

Giống như vậy, lịch sử hậu chiến có thể nói có đặc trưng là việc học tập có thể tiến hành bằng trải nghiệm với các phương pháp cơ bản của nghiên cứu lịch sử như phỏng vấn, sử dụng các tư liệu trực tiếp. Việc tiến hành các trải nghiệm như thu thập thông tin (tư liệu), đọc hiểu nó, so sánh với ngày nay, vừa thiết lập giả thuyết vừa  kiểm chứng nguyên nhân của sự thay đổi sẽ giúp cho việc so sánh với thời đại khác trở nên dễ dàng. Người học  bằng việc đọc hiểu lịch sử từ sự thay đổi của các nhà máy, trang trại ở khu vực gần gũi bản thân và lần ngược lại các tài liệu thống kê về nguyên liệu sản xuất phụ thuộc vào bên ngoài như thế nào  mà có thể biết được một cách trực tiếp về tình hình nhất thể hóa của thế giới. Thêm nữa, thông qua phỏng vấn những người đã trải qua mà người học có cơ hội đặt ra câu hỏi về sự khác biệt trong ý thức và lối suy nghĩ của mình với những người  đã trải nghiệm đó. Đồng thời người học cũng sẽ có được tinh thần khoan dung, đồng cảm đối với những người có trải nghiệm, tư duy khác mình.

Vấn đề của “học  tập lịch sử hậu chiến”

Học tập lịch sử hậu chiến không chỉ đơn giản là báo cáo những gì mình điều tra được thông qua các trải nghiệm ở nơi thân thuộc mà còn cần phải  là việc người học so sánh những biến đổi của khu vực và kí ức trải nghiệm của bản thân với động thái vấn đề của thế giới, từ sự so sánh đó làm rõ ý nghĩa lịch sử của chúng tương ứng với các giai đoạn phát triển và năng lực của người học.

Chính việc làm rõ những điều người đương thời không nhận ra và đem lại ý nghĩa, giá trị lịch sử cho nó là một trong những chức năng của học tập lịch sử. Bằng việc này, có thể giáo dục cho học sinh con mắt nhìn (tư duy)   xã hội một  cách khoa học, hợp lý. Đồng thời, bằng việc làm cho học sinh nhận ra rằng các sự việc, công việc của đời sống thường ngày là một bộ phận của lịch sử thì bản thân người học sẽ nhận ra sức nặng trách nhiệm của bản thân ở hiện tại và tương lai. Việc nhận thức rằng  các nhận thức xã hội về “quyền lợi của phụ nữ”, “môi trường” là những biến chuyển diễn ra chỉ chừng mấy chục năm gần đây sẽ làm cho người học suy nghĩ về đạo đức công dân và phương hướng tham gia chính trị. Thêm nữa, người học sẽ tiếp tục tìm hiểu xem vấn đề “dân tộc”-một trong những nguyên nhân tạo ra xung đột khu vực đã trở thành vấn đề trong cơ cấu nào với tư cách là vấn đề của bản thân xuất phát từ khu vực gần gũi. Đây là việc có ý nghĩa lớn trong  học tập lịch sử hậu chiến thuộc môn Xã hội và là lý do đặt ra học tập lịch sử trong mối quan hệ với vấn đề học tập thuộc lĩnh vực công dân. Có thể nói chính học tập làm  cho học sinh tiến hành điều tra sự biến hóa của các chủ đề ở địa phương gần gũi và suy ngẫm về ý nghĩa xã hội của sự biến đổi đó là thực tiễn cần có đối với học tập lịch sử hậu chiến.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)

 

Bản dịch sách giáo khoa lịch sử lớp 6 Nhật Bản (I)

August 4, 2013 Leave a comment

Dưới đây là phần dịch phần văn bản chính của Sách giáo khoa lịch sử lớp 6 Nhật Bản, quyển thượng (Sách hoàn thành kiểm định vào ngày 31 tháng 1 năm 2003. Tác giả: Ito Mitsuharu, Sajima Tomomi và 32 tác giả khác. Kyouiku Shuppansha phát hành, sách dày 106 trang)

 sgk 1

Cuốn sách giáo khoa lịch sử này có cấu tạo phức tạp gồm nhiều bộ phận như: kênh hình (tranh, ảnh, sơ đồ, biểu đồ, niên biểu…), các lời thoại của học sinh (suy nghĩ, nghi vấn-câu hỏi, cảm tưởng, suy luận, giả thuyết…), tư liệu (hiệp ước, văn bia, số liệu điều tra thực tiễn…), bài tập thực hành (làm báo, biên soạn sách, chế tạo tờ rơi…). Ở đây, tôi  (Nguyễn Quốc Vương ) chỉ trích dịch phần bài viết của tác giả SGK thể hiện nội dung lịch sử được biên soạn.
Cũng cần nói thêm rằng từ sau 1945 Nhật Bản thực hiện chế độ “Kiểm định sách giáo khoa” nghĩa là các nhà xuất bản tư nhân tự chủ biên soạn SGK sau đó đệ trình lên hội đồng “Kiểm định” của Bộ giáo dục, cuốn sách nào được hội đồng này chấp nhận sẽ được trở thành SGK. Việc lựa chọn cuốn sách giáo khoa nào là do từng địa phương, nhà trường quyết định.

Các bạn quan tâm có thể đọc thêm bài này để hiểu thêm.

Trước hết mời các bạn nhìn vào mục lục của cuốn sách này:

 

Lớp 6 (thượng)

 

I. Hãy cùng nhìn vào cuộc sống của quá khứ……………..6

      1. Cuộc sống của con người trong quá khứ xa xưa…………8

      2. Xây dựng đất nước học tập từ đại lục……………………16

II. Hãy cùng tìm hiểu thế giới của võ sĩ…………………………26

     1. Từ khi võ sĩ xuất hiện đến khi thiên hạ thống nhất……….28

      2. Sự trưởng thành của dân chúng và sự biến đổi của xã hội…42

III. Hãy nhìn vào công cuộc xây dựng nước Nhật Bản mới………………60

     1. Sự mở ra thời đại mới……………………………………..62.

      2. Hai cuộc chiến tranh và Nhật Bản-Châu Á………………70

IV. Hãy cùng nhìn lại những bước đi từ chiến tranh đến hòa bình…80

    1. Chiến tranh lan rộng khắp châu Á-Thái Bình Dương….. 82

    2. Hướng tới cuộc sống hòa bình và giàu có…………..94.

 

Nhật Bản: Chiến tranh và trẻ em

July 31, 2013 Leave a comment

 

 

Sách giáo khoa lịch sử lớp 6 Nhật Bản (NXB giáo dục) in tư liệu “Nhặt hạt dẻ” dưới đây về Chiến tranh thế giới thứ II.

 

Năm 1941, các trường tiểu học được đổi thành trường Quốc dân và giáo dục nhằm phục vụ chiến tranh được xúc tiến. Ở một trường tiểu học của thành phố Hiratsuka có tờ rơi được phân phát vào thời đó còn lưu lại với nội dung sau:

 

 

“Nhặt hạt dẻ

 

Các tiểu quốc dân!

Hãy thu thập hạt dẻ.

Năm ngoái chúng tôi đã nhận được rất nhiều hạt dẻ do các bạn nhặt và thu thập và nó thật có ích đối với đất nước. Trong cuộc chiến tranh vĩ đại này, để chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng xây dựng nên Đại Đông Á, Nhật Bản cần rất nhiều vật phẩm.

 

Những hạt dẻ lăn tròn trên núi và ngoài đồng rất quan trọng  giống như viên đạn đối với người lính. Hãy nghĩ đó là viên đạn và nhặt lấy dù chỉ là một hạt.

 

Hạt dẻ và chiến tranh

                                 

Từ hạt dẻ có thể thu được dầu.

Dầu được sử dụng rất nhiều cho vũ khí và dụng cụ dùng cho ngựa. Rất cần cho để thuộc da.

Từ hạt dẻ có thể làm ra cồn hoặc rượu. Cồn có thể được sử dụng cho máy bay, xe tăng, xe ô tô thay cho xăng.

Cồn cũng là nguyên liệu của nhiều loại thuốc. Cồn cũng có thể thành rượu gửi cho những người đang hết mình vì đất nước.

Hạt dẻ có thể làm thức ăn cho gia súc.

Hãy nuôi thật nhiều lợn và gà để trở thành người mạnh mẽ.

 

Chú ý : Hạt dẻ bị côn trùng ăn hay bị thối không có tác dụng. Không được rửa hạt dẻ bằng nước mà hãy phơi kĩ dưới mặt trời. Muốn biết cụ thể hãy hỏi các giáo viên.

 

Tháng 9 năm Showa 19

Tài đoàn pháp nhân Hội liên hiệp công đoàn lâm nghiệp toàn quốc.”

(SGK Lịch sử lớp 6, trang 90-91)

Nguyễn Quốc Vương dịch

 

Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ “chiến tranh và trẻ em” ở Nhật Bản thì đọc bài này

 

Thông điệp hòa bình từ Hiroshima và Nagasaki (14)

February 11, 2013 Leave a comment

Bài tập về nhà môn Lịch sử (lớp 8)

Vào những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima (6/8/1945) và Nagasaki (9/8/1945) ở Nhật Bản. Hai quả bom đã làm cho hàng vạn người chết và bị thương trong đó có nhiều học sinh và trẻ em. Vào ngày kỉ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, học sinh Nhật Bản thường tới thăm Công viên Hòa Bình ở Hiroshima thả hạc giấy lên trời kèm theo thông điệp hòa bình. Hãy tưởng tượng em được đến Hiroshima vào ngày đó và đưa ra thông điệp hòa bình của bản thân.

 

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2012

Mẹ thân mến!

Mẹ biết không, hôm nay con đã tới công viên Hòa Bình vào ngày 15/8 đó! Con đã tới đây cùng với các học sinh của mình, chúng rất ngoan và vâng lời con. Chúng rất giống con hồi nhỏ phải không mẹ? Và chắc hẳn mẹ phải ngạc nhiên lắm đây, Rangmaru-cậu nhóc mà con đã kể cho mẹ trong lá thư trước ấy đã hỏi con rằng: “Cô Kokoyu ơi! Tại sao người ta cứ nhất định phải đánh nhau vậy? Cô bảo bọn con đánh nhau là xấu. Vậy thì ông con là người xấu xa sao, bởi vì ông đã tham gia chiến tranh mà?”. Câu hỏi đó thực sự con không biết phải trả lời ra sao. Đất nước Nhật Bản của chúng ta, đi lên từ hai bàn tay trắng, chúng ta đã dùng trí óc để lấp đầy những khuyết điểm, chúng ta cũng đã chiến thắng thiên tai, dịch bệnh bằng chính khối óc ấy. Vậy, con tự hỏi, phải chăng nếu chúng ta sử dụng khối óc ấy một cách sáng suốt hơn, thì bây giờ con đã không phải đứng tại nơi đây, gấp hạc giấy tưởng niệm cho những nạn nhân của vụ ném bom năm 1945-mà trong đó có cả bố mẹ sao? Người ta nói rằng Nhật Bản đã thu được nhiều lợi  nhuận và không mất mát gì trong thế chiến I. Tuy vậy nền kinh tế của chúng ta cũng chỉ phát triển một vài năm đầu sau chiến tranh. Những tàn dư tồn tại từ thời phong kiến đã khiến cho nền công nghiệp còn non trẻ của chúng ta  lúc bấy giờ không có gì thay đổi. Và cuối cùng, nước Nhật cũng đã chịu chung số phận với các nước khác, chúng ta đã rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Hàng loạt doanh nghiệp, nhà băng rơi vào nguy cơ vỡ nợ, phá sản cộng thêm những thảm họa thiên tai đã làm nổi dậy những cuộc đấu tranh mạnh mẽ trong nước. Để vực dậy một Nhật Bản đang bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, cha ông ta lúc đó buộc phải quân sự hóa đất nước. Chúng ta đã mở rộng chiến tranh bành trướng ra bên ngoài. Đâu đâu ngoài đường cũng thấy cảnh sát và mẹ-một người sống trong thời ấy, chắc cũng hiểu hết được những tội ác mà những người lính ấy được người đời “trìu mến” gọi bằng cái tên “phát xít” đã gây ra những tội ác khủng khiếp như thế nào, không chỉ với người nước ngoài mà còn với cả chính nhân dân Nhật Bản! Chúng ta phát động chiến tranh xâm lược quy mô lớn, đầu tiên là thôn tính Trung Quốc, rồi còn giao chiến với Liên Xô. Rồi đỉnh điểm của tham vọng, chúng ta nước Nhật Bản còn non trẻ thời bấy giờ đã đánh phá, công kích bất ngờ Trân Châu Cảng khơi ngòi cho Thế chiến thứ II. Hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu quả thật là nặng nề, Mĩ đã trả đũa bằng cách sử dụng hai quả bom nguyên tử ném xuống hai thành phố Nagasaki và Hiroshima. Qua lời kể của mẹ, con có thể hình dung ra những xác người ngổn ngang chất chồng, một viễn cảnh hoang tàn không khác gì tận thế. Khi mà phụ nữ và trẻ con lại là những người gánh chịu chính?! Chiến tranh không đem lại cho Nhật Bản điều gì. Nó khiến nước Nhật chịu thất bại nhục nhã trước thế giới nhưng nó cũng khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn, là một bài học đau đớn không thể nào quên. Nhưng chúng ta không chỉ mải nhìn về quá khứ, chiến tranh làm cho chúng ta quý trọng hòa bình, chia ly giúp chúng ta biết quý trọng hạnh phúc. Và con-một người giáo viên tự hứa với lòng mình sẽ dạy dỗ những thế hệ mai sau, sẽ cùng góp phần xây dựng một cường quốc Nhật Bản hòa bình phồn thịnh! Thế hệ của con và nhiều thế hệ sau nữa sẽ nhất định không bước vào vết xe đổ của ông cha.

Yêu mẹ

Con gái

Kokoyu

(LMH, nữ, học sinh lớp 8)

Thơ viết vào ngày 25 tuổi

January 25, 2013 Leave a comment

Thơ viết vào ngày 25 tuổi.

Tác giả: Nguyễn Quốc Vương

25 tuổi anh thôi  sửng sốt

Khi thấy lũ chim vui vẻ hót trong lồng.

 

25 tuổi anh thôi buồn bã, tiếc thương

Những người bạn thích làm quan giờ trơ lì hơn đá

 

25 tuổi

Trong con mắt anh

Hiện thực xung quanh

Một màu buồn bã.

 

Nhật Bản 29 tháng 4 năm 2007.

 

Thế kỉ XX trong mắt học sinh lớp 8 (9)

January 7, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút. Môn: Lịch sử
(dành cho học sinh lớp 8. HS không được dùng tài liệu khi làm bài)

Đề bài: Lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn 1917-1945 là giai đoạn đầy biến động với các sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn thế giới. Em hãy kể tên một vài sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn đó. Trong các sự kiện lịch sử đã kể em quan tâm nhất đến sự kiện lịch sử nào? Tại sao? Theo em sự hiểu biết về sự kiện đó giúp ích gì cho bản thân trong việc nhận thức và giải thích thế giới ngày nay?

BÀI LÀM

Lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn 1917-1945 có một bề dài trong lịch sử mỗi nước trong giai đoạn đó. Rất nhiều sự kiện đã xảy ra, có thể kể ra trong số đó như: Cách mạng tháng 2 (1917) và Cách mạng tháng 10 (năm 1917) ở Nga; Cuộc khủng hoảng kiinh tế lớn (năm 1929-1933); các kế hoạch 5 năm của Nga (1928-1932 và 1933-1937); động đất ở Tokyo (Nhật năm 1923) hay các cuộc chiến tranh vệ quốc của Nga vào năm 1918-1920. Và cuối cùng là Chiến tranh thế giới lần thứ II (1939-1945). Thế nhưng trong tất cả các sự kiện đó, tôi quan tâm nhất đến cuộc Thế chiến thứ II diễn ra từ năm 1939-năm 1945. Lý do và tại sao ư?

Bởi vì cuộc chiến tranh ấy là cuộc chiến tranh thảm khốc nhất lúc bấy giờ, vì cuộc chiến tranh ấy là cuộc chiến tranh của các nước đế quốc lớn và hùng mạnh nhất lúc bấy giờ và trên tất cả vì đó là cuộc chiến tranh-là cuộc chiến tranh đã cướp đi quá nhiều sinh mạng của con người – là cuộc chiến của máu, máu, máu và máu! Cuộc chiến ấy, nảy ran gay sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới khoảng 6 năm-một cuộc khủng hoảng đã khiến cho các nước đế quốc buộc phải chọn lựa: hoặc là phát xít hóa, hoặc là giữ nguyên chế độ dân chủ. Khi mà tất cả các nước đế quốc đề đã có sự lựa chọn của riêng mình thì Nga lại mâu thuẫn với cả hai, chính điều đó đã khiến cho chiến tranh “phải xảy ra”. Đức chính là đế quốc nổ súng bắt đầu chiến tranh khi vào ngày 1/9/1939, Đức đã tấn công và chiếm lấy Ba Lan. Không chịu thua, Anh và Pháp đã nổ súng khai chiến với Đức. Nga ngỡ tưởng rằng Đức sẽ không tấn công mình khi chiến tranh xảy ra nhưng sự thật thì sao? Đức cũng ngay lập tức tấn công Nga ngày 22/6/1941. Ngoài Đức ra, Nhật tấn công Trân Châu Cảng, Ý tấn công Ai Cập và cũng từ đó chiến tranh lan ra toàn thế giới. Vì lòng tham, vì ham muốn quyền lực, vì cái suy nghĩ muốn làm “bá chủ” của cả thế giới này của quân phát xít mà họ mới thua. Họ đã khiến cho Nga, Anh, Pháp nổ súng phản công, khiến chho Mĩ phải ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, phá tan mọi thứ trong giây lát. Chiến tranh thế giới thế giới lần II khiến cho người dân của các nước đế quốc phải chịu đau khổ, phải chịu một sự đau lòng khi mất mát người thân, phải hứng chịu một vết nhơ khó có thể xóa nhòa trong lịch sử. Thử hỏi, thế là tốt?

Chiến tranh thế giới lần II không hề mang lại một chút lợi ích nào mà nó chỉ khiến cho cuộc chiến trở thành một biển máu và chính bàn tay của các nước tham gia chiến tranh đã thấm đẫm màu máu đó, đã nhuốm một màu máu của sự chết chóc. Họ đem đến cho công dân của họ cái chết, sự đau lòng, thử hỏi họ làm vậy là đúng sao? Không hề, không hề, không bao giờ điều đó là người tốt. Sau cuộc thế chiến ấy, tôi tin rằng người dân của các nước đế quốc nhất là Nhật đã phải khóc, nước mắt của họ chắc chắn đã làm nhòa đi mọi thứ. Một sự đau khổ đến tột cùng. Chính vì vậy đừng bao giờ để chiến tranh xảy ra vì sau chiến tranh sẽ là một biển nước mắt của con dân nước đó, vì sau chiến tranh những người tạo ra nó sẽ là những kẻ sát nhân, những con quỷ chỉ vì lòng tham mà gây ra sự chết chóc đáng sợ!

Và có lẽ đây chính là điều giúp tôi có thể nhận thức được, giải thích được thế giới ngày nay. Thế giới ngày nay nó không mang một màu hồng nhẹ nhàng, bình dị mà thế giới đó-nó khắc nghiệt, nó nhẫn tâm và trong thế giới này có cả sự đen tối, màu đỏ của máu. Thế giới bây giờ không phải là một thế giới có thể có thể sống trong sự yên bình nữa mà muốn sống chúng ta phải biết chiến đấu, phải biết tự tin vào khả năng của chính mình để vượt qua cả khó khăn. Chiến đấu ở đây không phải là chiến đấu để đổ máu mà là chiến đấu để thắng sự khó khăn, gian nan, chiến đấu để chống lại sợ hãi và bước lên phía trước. Đó chính là thế giới ngày nay. Còn về lý do tại sao thì tôi chỉ có thể nói rằng, tất cả chỉ vì lòng tham, tham vọng của con người mà thôi! Tất cả có lẽ chỉ vì ham muốn của con người, vì cái tôi ích kỉ và và vì lợi ích của bản thân mình-tất cả chỉ có vậy thôi!

(Ph.Tr.L.Ch. nữ, học sinh lớp 8)

%d bloggers like this: