Archive

Posts Tagged ‘nhà Nguyễn’

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (25)

June 4, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

Bài Làm

Kính dâng vua Tự Đức

Bệ hạ hẳn đã đọc và suy nghĩ rất nhiều về những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ để đưa ra lời đề nghị cải cách đất nước.

Trước tình trạng đất nước đang ngày một nguy khốn, quân đội yếu kém, kinh tế, chính trị dần mục ruỗng, thần luôn nghĩ rằng cần phải cải cách lại toàn bộ đất nước và thấy rằng những bản tường trình của Nguyễn Trường Tộ đã nói lên toàn bộ những điều cần thiết cho nhân dân và đất nước ta. Thần đã làm quan, hưởng lộc suốt ba đời vua và luôn nghĩ đến nước, đến dân. Nếu có gì mạo phạm, thần xin cúi đầu chịu tội.

Trong những bản điều trần được gửi, thần nhận thấy rằng:

Về chính trị, điển hình là “Thiên hạ phân hợp đại thế luận”, Trường Tộ đã đề xuất kế “ly gian giữa Anh và Pháp” và có ý chủ trương hòa với Pháp. Ý kiến này có thể giúp ta ngừng chiến tranh tạm thời giữa hai nước và đồng thời nâng cao hiểu biết, giao thương giữa hai vùng.

Về nội chính, ông đề nghị đơn giản bộ máy nhà nước và xác định rõ những chức năng cần thiết, đỡ hao tốn công quỹ mà loại bỏ được những phần chỉ cố gắng “ngồi mát ăn bát vàng” và tham ô, giúp cho đất nước có lợi hơn cả về mặt kinh tế và tinh thần không đáng có.

Về tài chính, Trường Tộ đề nghị xác định và đánh thuế hợp lý. Đánh thuế nặng vào những tệ nạn làm ô uế đất nước và hệ thống, đo đạc rõ ràng lại ruộng đất, nhân khẩu. Đồng thời khuyến khích nhà giàu cho vay và vay tiền nước ngoài. Cách này giúp ta củng cố nhân lực, nhân dân lao động hăng say hơn và có mối thương thuyết, giao hảo giữa những nước láng giềng, tránh tình trạng ăn chơi sa đọa của quân và dân.

Về học thuật và võ bị, ông đề nghị cải cách các “việc học, việc thi” để chọn nhân tài hữu ích, tổ chức lại đội ngũ và đem quốc ngữ phổ biến cho nhân dân.

Về ngoại giao, ông xin chủ trương mềm mỏng và xây dựng mối quan hệ với nhiều nước khác, đặc biệt là Pháp, lợi dụng mâu thuẫn của các nước mà biến nó thành có lợi cho mình. Giúp ta canh tân đất nước mà tạm ngừng binh đao, đồng thời nâng cấp vũ khí, học hỏi kĩ thuật và tiến độ phát triển đất nước sao cho bằng các nước đồng minh giao hảo.

Những ý kiến của thần dâng lên đây mong bệ hạ suy xét và đưa ra những định hướng phát triển cho đất nước, để rồi hưởng và ban phúc cho nhân dân và quân dân, con cháu muôn đời. Nếu thần có trót trái ý bệ hạ, mong bệ hạ trị tội.

Kính xin bệ hạ đồng ý cho những bản điều trần sâu sắc này.

(BĐKN, nam, học sinh lớp 8)

Advertisements

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (17)

May 30, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

BÀI LÀM

Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

Đêm 1871

Vi thần tài nhỏ dâng ngài bản tấu trình

Hiện nay tình trạng đất nước ngày một nguy khốn. Xét thấy trong đất nước ngài hầu như chỉ toàn bọn nịnh thần, một bọn xu nịnh, ngu dốt, hám danh, hám lợi. Vi thần nói điều này ra, mong hoàng thượng tha thứ. Trước tình huống này, vi thần xin kính dâng ngài một người có tài nhìn xa trông rộng, một người có đủ tài để ngăn chặn nước Pháp xâm lược. Vi thần không hề nói quá với ngài, nếu như ngài làm những gì người ấy muốn thì đất nước ngài sẽ trở thành một đế chế vững mạnh nhất từ trước đến nay. Sở dĩ bản tấu này đến tay ngài muộn như vậy là do bọn hoạn quan trong triều ngăn cản thần không cho gửi bản tấu này lên. Vì vậy thần phải gửi lại bản tấu này vào đêm nay tránh bọn chúng nghi ngờ. Xin hãy giáng chức chúng nó ngay.

Vi thần xin dâng ngài 30 bản tấu của người mà thần nói, Nguyễn Trường Tộ, người này mong muốn chúng ta  hãy tạm hòa với Pháp, mở cửa giao thương như người Nhật đã từng làm trước đây. Vi thần nghĩ có lẽ hoàng thượng khó mà nghe theo vì người ấy đã từng làm cho Pháp. Vi thần thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ tức rằng chưa có cách gì phát triển nước non, dẫu cho trăm xác này bị hoạn quan sỉ nhục, nghìn xác này phơi ngoài chiến trận, thần cũng cam lòng! Kính mong ngài hãy xem xét, mở cửa giao thương với nước Pháp. Thần vô cùng cảm tạ hoàng thượng đã dành chút thời gian vàng ngọc để đọc lá thư này!

Hoàng thượng vạn tuế

(CTC, nam, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (15)

May 29, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

BÀI LÀM

Kính gửi: Tự Đức hoàng đế

Thần tên Trương Tam Phong hiện đang giữ chức Tả thị lang Bộ Hình. Tổ tiên thần ngày xưa đã từng định cư nơi rừng núi Võ Đang hiểm trở, theo học phái Võ Đang lừng danh. Nhưng thời thế loạn lạc, cướp bóc khắp nơi, công thêm việc bọn Nguyên Mông sang xâm lược nên người nhà thần đã sang Đại Nam để định cư. Gặp phải thời thế nên thần có cơ may vào làm quan ở trong triều. Không may thời thế nước ta đang nguy khốn vô cùng. Thần viết những lời sau để tâu bày cảm nghĩ và góc nhìn của thần về việc ông Nguyễn Trường Tộ. Theo thần Nguyễn Trường Tộ là một người có học vấn tuy không cao nhưng tính thực tế của ông ta thì ít người sánh bằng, ông ta đã từng đi Tây, đã từng có cơ hội để tiếp cận với nền văn minh của Pháp, nhân dân Pháp. Ông ta hiểu rõ nền kinh tế của các nước tư sản phát triển kinh khủng như thế nào, hơn nữa ông ta đã từng nhìn thấy những điều hết sức phi thường mà người Nam chúng ta không thể tin nổi. Tóm lại, theo như ý nghĩ của hạ thần Nguyễn Trường Tộ có hiểu biết rất rõ về các mặt mạnh của các nước phương Tây. Ông ta biết chúng ta thua họ ở điểm nào. Thần đã xem qua 30 bản điều trần ông ta viết, thần thấy ông ta phân tích rất có lý, nước Việt ta có khả năng để làm. Ông ta đề nghị cải cách rất nhiều mặt như giáo dục, khoa học, kĩ thuật…Theo ý Nguyễn Trường Tộ, ông ta nói giáo dục là quan trọng hàng đầu. Điều này rất đúng ý của thần. Hiện nay nước ta đang bị Pháp cai trị theo chính sách ngu dân, tức là hạn chế giáo dục, khuyến khích các tệ nạn như là ma túy, mại dâm. Mục đích của chúng rất thâm độc. Chúng muốn đẩy nhân dân ta vào bóng tối với sự cực khổ, lầm than. Chúng muốn tách văn hóa cao đẹp của con người ra khỏi nhân dân ta. Mục đích của chúng là thôn tính nước ta. Nhưng muốn chiến thắng Pháp chúng ta phải ngăn không cho chúng đẩy nhân dân ta xuống vực sâu bằng cách giáo dục cho nhân dân ta. Đó là cách tốt nhất để chống Pháp. Một khi người dân ta được giáo dục, họ sẽ có kiến thức, văn hóa, họ sẽ biết cách làm ra những thứ để chống Pháp, lúc đấy nước ta sẽ mạnh như Pháp. Về những thứ mà bệ hạ nghĩ là viển vông, theo thần đó là sự thật. Thần chỉ đóng góp ý của mình vào mặt thiết yếu nhất là giáo dục! Vì giáo dục là nguồn gốc của tất cả. Đất nước có nền giáo dục hùng mạnh là đất nước hùng mạnh.

Thần xin hết!

(NHN, nam, học sinh lớp 8 )

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (11)

May 24, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

BÀI LÀM

 

Kính gửi vua Tự Đức muôn vàn kính yêu!

Thần là một vị quan đại thần trong triều đình. Thần viết bức thư này trước hết là hỏi thăm sức khỏe của bệ hạ. Dạo này long thể của ngài như thế nào? Ngài khỏe chứ? Ăn uống có đủ chất không? Nhân dân rất lo cho sức khỏe của bệ hạ, cả thần nữa. Mong bệ hạ ăn no ngủ kĩ để lo cho việc dân, việc nước. Việc thứ hai, thần muốn nói đến một việc quan trọng hơn nhiều. Đó chính là 30 bản điều trần mà Nguyễn Trường Tộ gửi lên cho ngài. Thần đã đọc sơ qua và thấy rằng người không học như ngọc không mài, nếu một đất nước mà không biết bảo vệ, gìn giữ và canh tân thì không thể thành một đất nước văn minh và phát triển được. Mãi mãi chỉ là một đất nước quèn luôn luôn bị giặc lăm le xâm lược bờ cõi. Qua 30 bản điều trần đó, Nguyễn Trường Tộ đã nói lên làm thế nào để nước Đại Việt ta thành một đất nước phát triển hùng mạnh. Ông tin tưởng vào triển vọng canh tân của Nhật Bản, đặt hết hi vọng vào thế hệ trẻ được thực nghiệm có thể làm mạnh đất nước. Ông muốn biến Việt Nam thành một quốc gia hùng mạnh theo quan điểm phương Tây, thoát khỏi tư tưởng phong kiến lỗi thời mà thành một thể chế dân chủ. Ông đã sử dụng vốn liếng tri thức uyên bác của mình cũng như  những điều mình sở đắc, ông đã gửi cho những người lãnh đạo đất nước những cách nghĩ, cách nhìn cởi mở và táo bạo mà có lẽ hàng thế kỉ sau còn phải ngồi vắt óc ra để suy ngẫm rằng: “Tại sao người thời đó nghĩ ra những kế sách canh tân đất nước hay như vậy mà mình lại không thể nghĩ được?”. Ông quả là một con người có trí thông minh, điều đó thần và bệ hạ đều biết, vậy tại sao ta không đọc kĩ nó để có thể có những biện pháp hay cho đất nước. Trong những bản điều trần đó, thần có thể chia ra thành bảy lĩnh vực như: chính trị, nội chính, tài chính, kinh tế, học thuật, ngoại giao và võ bị. Ông còn viết liên tiếp ba bản điều trần gửi cho Trần Tiễn Thành gồm: góp ý về việc mua, đóng thuyền máy, góp ý về việc đào tạo nhân lực, sửa chữa và đóng thuyền máy, khai hoang. Ông còn lên kế hoạch vận động ở Pháp để giữ 3 tỉnh miền Tây Nam Kì, báo cáo về việc gặp viên lãnh sứ Tây Ban Nha, kế li gián giữa Anh và Pháp, điều trần về việc tái tu võ bị, kế hoạch nội công ngoại kích thu hồi sáu tỉnh Nam Kì, kế hoạch vay tiền để dùng vào việc binh, đưa học sinh sang nước ngoài và nhiều cái khác nữa.

Nguyễn Trường Tộ đã viết 30 bản điều trần rất hay và có lẽ rất cần

thiết với đất nước ta. Tại sao chúng ta không tham khảo để giúp đất nước ngày một phồn thịnh. Hi vọng bệ hạ anh minh xét cho.

( ĐHĐ, nam, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (10)

May 22, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

BÀI LÀM

 

Thời buổi loạn lạc, gian thần khắp nơi, giặc thì đang lăm le xâm lược. Thời thế thay đổi, nhân tài nở rộ khắp nơi, đây là dịp để họ xuất hiện. Thần chỉ là quan văn nhỏ mọn, đầu óc hạn hẹp, chữ nghĩa khiêm tốn, thiết nghĩ rằng: Nguyễn Trường Tộ là một người có tư tưởng tiến bộ, có tầm nhìn xa trông rộng trước thời đại. Quả là bỏ phí nếu không trọng dụng người này.

Thần đã đọc những bản điều trần cảu Nguyễn Trường Tộ, thấy thấu tình đạt lý, lý luận sắc bén có cơ sở, tại sao lại không nghe theo lời của một nhân tài? Nội dung các bản điều trần đề cập đầy đủ mọi lĩnh vực: chính trị, nội chính, tài chính, kinh tế, ngoại giao, học thuật, võ bị,… thể hiện đây là con người có kiến thức rộng lớn, học rộng hiểu nhiều. Chúng ta nên nghe theo lời tấu: tinh giản bộ máy chính quyền, sắp đặt lại hệ thống thuế khóa thật công bằng và hợp lý, chấn hưng “công, nông, thương nghiệp”, cải cách “việc học, việc thi”; quan hệ ngoại ngiao phải rộng mở, cải tu võ bị…
Những ý kiến trên thật hợp với ý thần, trên thuận mệnh trời, dưới chiều lòng dân . Nên nhớ rằng, Nguyễn Trường Tộ đã từng qua nước ngoài học tập, nên tất cả kiến thức của ông rất uyên thâm về hóa hoạc, cơ học, súng ống. Hay là về chuyện khai thác tài nguyên và buôn bán. Tộ đã chỉ rõ ra rằng từ trước đến nay, nước ta chưa tận dụng được nguồn tài nguyên dồi dào của rừng xanh và biển cả, đất đai và khai thác mỏ. Thần thiết nghĩ đất nước ta đang thực sự còn rất lạc hậu, vì vậy mới đuổi kịp được các cường quốc hùng mạnh. Chẳng hạn như Nhật Bản nhờ có Nhật hoàng Minh Trị là người sáng suốt đã “làm mới”, “hiện đại hóa” Nhật Bản lên tầm cao mới. Chúng ta nên noi theo dấu cũ của các nước đi trước mà tân tiến hóa nước mình.

Một con người tài ba cùng với  những ý nghĩ tiên tiến không được trọng dụng thì quả là phí phạm.

Xin bệ hạ xem xét!

Quan Ngự sử

(VNTN, nam, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (8)

May 21, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

BÀI LÀM

Muôn tâu bệ hạ

Thần tự thấy rằng, tình hình đất nước đang rơi vào tình cảnh nguy khốn. Quan lại trong triều chém giết lẫn nhau. Nhân dân khốn khổ, nạn đói khắp nơi, lũ lụt triền miên ở các vùng ven biển. Thổ phỉ hoành hành ở các vùng biên ải, biên giới. Nhưng tại nơi đây, trong cung đình này, luôn có cảm giác no đủ, ấm cúng và đông vui. Nhưng đâu biết rằng, ngoài đó, nhân dân phải đói khổ, không có miếng ăn, đến quần áo cũng không có mà mặc. Quan lại thì vơ vét của dân, dần dần trở nên giàu có. Nhưng đâu ngờ trong số quan lại của triều đình vẫn còn tồn tại một người luôn quan tâm đến việc nước, lo lắng cho dân như Nguyễn Trường Tộ.

Như thần được biết, từ năm 1863-1871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình 30 bản điều trần. Những bản điều trần đó phân tích rất rõ tình hình của đất nước và đưa ra nhiều các giải pháp hợp lý. Nhưng những bản điều trần đó nào có được nhà vua để ý một lần. Những bản điều trần đó đã đề cập về mọi vấn đề của đất nước như chính trị, nội chính, tài chính, kinh tế, ngoại giao, võ bị… Sauk hi đọc hết mấy bản tấu của Nguyễn Trường Tộ, thần thấy rằng quan lại ăn chơi sa đọa, luôn muốn mang lợi về mình. Nội bộ của triều đình có một lỗ hổng rất lớn. Ông ta còn nêu ra được những sai lầm của chúng ta khi học theo Trung Hoa-một đất nước cũng đang suy tàn, việc mở rộng quan hệ với Pháp và một số nước khác. Trong tình trạng hiện giờ của nước ta, thần thấy không làm sao mà khá lên được, khi còn bao nhiêu người nghèo ngoài kia. Trong bản tấu của Nguyễn Trường Tộ cũng nhắc đến việc này. Còn một số điều nữa, thần cũng rất khâm phục lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ. Về mặt nước Pháp, chúng ta nên nghe theo lời của Nguyễn Trường Tộ.

Thần chỉ xin nói đến đây. Nhưng thần mong rằng, hoàng thượng sẽ dành một chút thời gian để đọc 30 bản điều trần này của Nguyễn Trường Tộ và ngài sẽ hiểu được tấm lòng của Nguyễn Trường Tộ dành cho đất nước đang nguy nan này.

Quan Bộ Lễ

( NMT, nữ, học sinh lớp 8)

Tại sao chúng ta mất nước (94)

May 13, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút

Môn: Lịch sử

Đề bài: Việt Nam là quốc gia đã từng nhiều lần chiến thắng giặc ngoại xâm trong lịch sử nhưng vào cuối thế kỉ XIX, sau gần 30 năm kháng chiến (1858-1884), Việt Nam đã thất bại và trở thành thuộc địa của Pháp. Tại sao? Em hãy chỉ ra và phân tích rõ các nguyên nhân khiến Việt Nam thất bại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884)

Bài Làm

Việt Nam – đất nước đã trải qua gần bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ thời các vua Hùng cho đến ngày nay – thời gian trải qua chiến tranh của chúng ta còn nhiều hơn thời gian hòa bình. Vậy điều này có thực sự làm ta phải suy nghĩ ? Chúng ta đã kiên cường chống giặc Minh, giặc Nguyên,… lý do vì sao mà trong suốt những năm cuối thế kỉ XIX, những cuộc khởi nghĩa của ta đều bị nhấn chìm trong biển máu?

Quay ngược hơn 100 năm về trước, khi triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta đang dần lụi tàn: nạn đói xảy ra liên miên, xã hội bất ổn, nông nghiệp sa sút đã dẫn nông dân Việt Nam vào những bước đường cùng. Đồng thời khi ấy, những đế quốc Tây Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,… đang tìm kiếm một thị trường thuộc địa với nguồn nhân công rẻ mạt, tài nguyên thiên nhiên dồi dào? Việt Nam lúc ấy phải chăng là miếng môì béo bở cho chúng? Có lẽ ngay từ đầu, triều đình nhà Nguyễn đã mắc sai lầm khi không chịu mở cửa giao thương với các nước ( Tây) Tây Âu. Một đất nước liệu còn có thể tồn tại khi chính người đứng đầu còn không tin rằng trên đời này tồn tại những thứ như bóng đèn, xe đạp . Vậy là, nước mẹ đại Pháp đã ngang nhiên nổ súng xâm lược nước ta với cái lý do là “ khai sáng văn minh cho lũ người An – nam – mít”. Tôi tự hỏi, phải chăng nếu ta đi theo một con đường khác như – như Nhật Bản chẳng hạn, thì xương và máu của ông cha đã không phải đổ nhiều tới vậy ?

Lòng tự tôn dân tộc đã không cho phép ông cha ta đứng nhìn kẻ khác ngang nhiên chiếm lấy vùng đất quê hương: nơi có mồ mả tổ tiên , nơi chôn rau cắt rốn,… Họ đã vùng lên đấu tranh! Nhưng những vũ khí lạc hậu của ta liệu có thể chống lại những súng trường, đại bác, tàu chiến kia hay không? Liệu có cuốc xẻng, giáo mác hay thậm chí là súng thần công liệu có cản được bước chân quân địch. Sự chênh lệch về phương tiện vũ khí hiện đại ấy chính là nguyên nhân gây ra một loạt những thất bại ban đầu của triều đình nhà Nguyễn khiến ta phải cúi đầu chấp nhận những yêu sách oái oăm của bọn thực dân bằng một loạt hiệp ước. Có lẽ, sai lầm nối tiếp sai lầm . Ông cha ta đã một lần nữa phạm sai lầm khi theo phe chủ hòa quá lâu, điển hình là khi quân Nguyễn Tri Phương cầm chân quân Pháp suốt 5 tháng ở Đà Nẵng hay Đề Thám đã 2 lần cầu hòa với quân Pháp dẫn đến sự thất bại của khởi nghĩa Yên Thế.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những cuộc khởi nghĩa nông dân khi ấy cũng còn có lực lượng quá nhỏ để đánh đuổi quân Pháp. Hơn nữa, các cuộc khởi nghĩa cùng thời đều diễn ra riêng lẻ không đoàn kết và tập hợp lại với nhau. Điển hình như các cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật, khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng, khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám đều chỉ chiếm được một vùng lãnh thổ nhỏ chứ chưa thể gây khó dễ cho quân Pháp. Hơn nữa, những cuộc khởi nghĩa nông dân lúc đầu không chỉ vấp phải sự đánh trả của Pháp mà còn của cả triều đình phong kiến . Và kết cục thế gọng kìm ấy đã kết thúc khởi nghĩa bằng những vụ thảm sát vô cùng tàn khốc !

Cuối cùng chỉ máu và xương của những người đi trước cũng đã không đổ xuống một cách vô nghĩa. Sau hơn 80 năm chống Pháp và 20 năm kháng chiến chống Mĩ, nhờ tinh thần quật cường của nhân dân ta và những kinh nghiệm rút ra từ những thất bại ban đầu, Việt Nam đã đứng lên giành lại độc lập, mở đường cho công cuộc đấu tranh của hơn 19 nước thuộc địa châu Phi. Giờ đây, khi ngoảnh lại những khoảng lặng lịch sử ấy, ta mới biết quý trọng hòa bình tự do – những gì mà ông cha ta đã phải đánh đổi bằng cả cuộc đời !

(LMH, nữ, học sinh lớp 8)

%d bloggers like this: